Om det finns en sak som blivit allt tydligare så är det att allt hänger ihop. 

Digitaliseringen har kopplat samman människor och låter oss prata, lyssna, titta, läsa och tycka, nästan var i världen vi än befinner oss. Nationer, företag och individer möts, jobbar och handlar med varandra över gränser och kontinenter, dygnet runt och året om. Och vi ser att vårt sätt att leva, arbeta och bedriva affärer påverkar miljö och samhälle över hela jorden.

Allt hänger ihop. Därför vilar Telias hållbarhetsarbete på tre ben.

Telia mest hållbara telekombolaget, enligt svenska folket

Resan till Noll

Tillsammans i Folknätet

Ansvarsfulla affärer