Ansvarsfulla affärer

Vi utgår från internationella ramverk och konventioner

VI FOKUSERAR PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN:

VI SKA ALLTID AGERA MED HÖGSTA INTEGRITET OCH TRANSPARENS

VI ANSVAR OCH RESPEKTERAR VÅRA KUNDERS OCH ANVÄNDARES YTTRANDEFRIHET

VÅRA NÄTVERK SKA VARA SÄKRA OCH SKYDDA ALL DATA SOM PASSERAR OCH SOM LAGRAS

ALLA MEDARBETARE PÅ TELIA SKA HA EN SCHYSST OCH SÄKER ARBETSMILJÖ

TELIA HAR TUSENTALS LEVERANTÖRER, ÖVER HELA VÄRLDEN

VÅRA TJÄNSTER KAN HA EN FANTASTISK POSITIV MILJÖEFFEKT OM VI TAR ANSVAR

VÅRT ANSVAR ÄR ATT STÄRKA OCH SKYDDA BARN OCH DERAS FÖRÄLDRAR OCH VÅRDNADSHAVARE