Vi vill göra vad vi kan för att agera ansvarsfullt och bidra till samhället på ett positivt sätt. Det betyder bland annat att vi utgår ifrån internationella ramverk och konventioner, och arbetar mot korruption, för etiska principer, integritet och mänskliga rättigheter.

När du gör affärer med oss ska du kunna lita på att allting har gått rätt till.

Anti-korruption

Yttrandefrihet

Ansvarsfulla inköp

Mänskliga rättigheter

Barns rättigheter

Hälsa & välbefinnande

Mångfald & inkludering

Etisk AI

Tjänster för hållbarhet

Vinjettbild för Telias kod för ansvarsfullt företagande.

Vi utgår från internationella ramverk och konventioner