Crowd Insights

Fatta bättre beslut med Telia Crowd Insights

Genom att analysera anonymiserade och aggregerade resmönster som uppkopplade enheter genererar i vårt nätverk genererar varje dag, får vi insikter kring hur grupper av människor rör sig inom staden. Insikterna hjälper stadsplanerare och kollektivtrafiksoperatörer att fatta bättre beslut. Resultatet är städer som passar de människor som bor där.

  • Service helt anpassad efter samhällets behov
  • Mindre bränsleförbrukning och verksamhetskostnader
  • Färre problem kopplade till trafik och föroreningar

Läs mer

Hur rör sig människor i kommunen och hur ser utvecklingen ut över tid?

Varifrån kommer besökare och arbetsplatspendlare? Hur skiljer sig vardagar och helger åt i aktivitetsnivåer? Används de platser kommunen satsat på som förväntat?

Telia Crowd Insights är en prenumerationstjänst som köps på årsbasis. Den här typen av insikter passar som underlag för styrning och uppföljning. För att se trender, prioritera projekt och bättre utnyttja sina resurser. Genom att enkelt kunna se till att de investeringar i till exempel kollektivtrafik, besöksnäring eller stadsplanering utvecklas på ett sätt som möter de verkliga behoven.

Läs om hur Stefan Johnson, turismchef på Destination Kalmar, använder sig av Crowd Insights för att få användbara insikter om hur marknadsföringskampanjer påverkar besökares rörelsemönster.

Läs mer

Med historisk data från 2019 fram till idag finns möjlighet att till exempel se hur antalet besökare utvecklats. Och var de kommer ifrån. 

Minska kommunens utsläpp från persontransporter med hjälp av data

Sverige står persontransporter för cirka 30 procent av de totala koldioxidutsläppen. Att minska resandet och transporter med negativ klimatpåverkan är därför avgörande för att nå klimatmålen. Med Telia Travel Emission Insights kan kommunen löpande följa hur man ligger till mot sina klimatmål, vilka sträckor som flest människor reser, med vilket transportsätt och hur stora utsläpp som genereras. Därefter kan åtgärder simuleras och rekommendationer om vilka transportförändringar som kommer få störst effekt presenteras.

Läs mer

Crowd Insights for retail

Med Crowd Insights for Retail får du insikter i dina kunders beteenden både i och utanför butiken. Du får underlag för till exempel hur kunderna rör sig, var de rör sig, mellan vilka platser och vilka områden de kommer från. Underlag som även kan verka som starka förhandlingsargument i diskussioner kring hyror och villkor. Se besökstrenden ser ut över tid för olika butiker, under olika säsonger, veckodagar, tider på dygnet eller väderförhållanden.

Det finns också möjlighet att komplettera med data från WiFi-sensorer i butiken för att bli mer granulär och se hur människorna rör sig inuti och precis utanför din butik.

Läs mer

Upptäck för stora folksamlingar med Crowd Alerts

På platser där många vill vara samtidigt är det svårt att få kontroll över hur mycket folk som samlas för att man ska känna sig trygg med att kunna hålla den rekommenderade fysiska distansen. Det kan handla om platser som stränder, uteserveringar eller sportfält.

Med Crowd Alerts får ansvarig för platsen full kontroll. Via GDPR-säkrad wifi-signalering identifieras folksamlingar som är större än vanligt. När detta sker får ansvarig en notifikation via sms eller e-post, och möjlighet att informera besökare i realtid.

Läs mer

Jag vill veta mer om Crowd Insights

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Prata med en expert

Integriteten viktigast
All data anonymiseras och aggregeras per automatik innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.

Artikel

Crowd Insights klargör transportbehoven

Artikel

Ny data ger pop-up-butiker mervärde

Artikel

Effektivare trafikplanering

Crowd alerts

Kommun