• Smartare planering

  • Välj bästa butiksläget

  • Simulera transportförändringar

Oavsett om en ny väg ska byggas, en busslinje dras om eller utvärdera det bästa läget för en butiksetablering så kommer Crowd Insights ger er de insikter ni behöver för att fatta rätt beslut.

Det här är Telia Crowd Insights.

Integriteten viktigast
Telia Crowd Insights är en tjänst som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata som är justerad för att representera hela Sveriges befolkning. Det gör att man kan se beteenden och rörelsebehov i samhället, till exempel resmönster och hur vi förflyttar oss.

All data anonymiseras och aggregeras per automatik innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.

Travel emission insights

Sverige står persontransporter för cirka 30 procent av de totala koldioxidutsläppen. Att minska resandet och transporter med negativ klimatpåverkan är därför avgörande för att nå klimatmålen.

Med Telia Travel Emission Insights kan kommunen löpande följa hur man ligger till mot sina klimatmål, vilka sträckor som flest människor reser, med vilket transportsätt och hur stora utsläpp som genereras. Därefter kan åtgärder simuleras och rekommendationer om vilka transportförändringar som kommer få störst effekt presenteras.

Läs mer

Retail

Med Crowd Insights for Retail får du insikter i dina kunders röreslebeteenden i området kring butiken. Se hur besökstrenden ser ut över tid för olika butiker, under olika säsonger, veckodagar, tider på dygnet eller väderförhållanden. Och se hur kunderna rör sig, vilka områden de kommer från, och hur många som befinner sig i ett specifikt område.

Läs mer

Kommun

Tjänster och faciliteter i samhället blir effektivare och bekvämare när de utvecklas utifrån riktiga behov och när man tar beslut baserade på faktisk data. Följ upp aktiviteter snabbare och mer tillförlitligt än genom traditionella metoder så som obseravtionsstudier eller flera år gamla undersökningar med låg svarsfrekvens och subjektiva bedömningar

När ni tar beslut värda flera miljoner ska ni inte behöva gissa. 

Läs mer