Det är knappt tio år sedan Förenta Nationerna antog de så kallade Vägledande principerna om företag och mänskliga rättigheter. Principerna består av ett antal rekommendationer som företag kan välja att efterleva för att på så sätt ta ansvar för mänskliga rättigheter, utöver vad som krävs i befintlig och ofta mycket begränsad nationell lagstiftning.

Trots detta har många av världens företag inte någon process för att identifiera eller hantera människorättskränkningar kopplade till den egna verksamheten, till exempel i sin leverantörskedja.

Snart kommer dock åtminstone företag med europeisk bas att tvingas arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter. Det innebär att de måste identifiera och hantera risker kopplade till människor så att situationen för de drabbade förbättras. Bolag kan också tvingas att avsluta affärsrelationer eller avstå från affärer om risken för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter är för stor. 

Telia Company har tillsammans med 25 andra internationella företag skrivit under ett brev där vi uttrycker stöd för detta initiativ från EU-kommissionen till lagstiftning på området. Bindande krav kan bidra till konkurrensmässigt lika villkor och öka juridisk förutsägbarhet. En lag på EU-nivå kan främja både engagemang och effektivitet i arbetet med leverantörskedjan.

I väntan på lagstiftningen bygger Telia redan nu system för att identifiera och hantera risker i den egna verksamheten, inklusive risker vad gäller mänskliga rättigheter.

Det gemensamma uttalandet finns här:
26 companies, business associations, and initiatives make joint call for EU mandatory human rights & environmental due diligence - Business & Human Rights Resource Centre
 

Tillbaka till Ansvarsfulla affärer