BARNS SÄKERHET ONLINE

Flickor med mobiler.

CAP: barnens perspektiv på livet online

Barnpanelen, Children’s Advisory Panel (CAP), är ett initiativ av Telia Company i samarbete med barnrättsorganisationer och skolor i sju länder, i Norden och Baltikum. Initiativet syftar till att förstå barnens perspektiv på livet online och som användare av digital teknik.

CAP-rapporten 2019: Vad vuxna borde veta om gaming

2019 har CAP samlat insikter kring vad vuxna borde veta om gaming. Det övergripande budskapet till föräldrarna är att de ska koppla av och vara mer fördomsfria till spel. Det är en normal hobby, precis som andra fritidsaktiviteter.

Telia och Rädda Barnen Finland har även sammanställt guiden Barn och gaming - en guide till föräldrar (PDF)

CAP-rapport 2019 (PDF)

CAP-rapporten 2018: Barns tips för ett hälsosamt liv på nätet

2018 samlade CAP in tips från barn om hur man får ett hälsosamt liv på nätet sett till vänskap, sanning på nätet, välmående, skolarbete och familj. 

CAP-rapport 2018 (PDF)

Workshops

Som en del i arbetet har Telia Company tillsammans med samarbetspartners skapat ett workshopkoncept för skolklasser. Syftet är att stötta barn till att förvärva digitala färdigheter för ett säkrare beteende på nätet genom interaktion och delaktighet.

Workshopen är avsedd för skolklasser och kan handledas av volontärer från Telias volontärprogram YOUNITE eller av lärare/föräldrar. Vi erbjuder volontärer som kan komma och hålla workshopen på din skola. Du får gärna använda materialet för att hålla workshop på egen hand.

Workshop-konceptet baseras på input från Barnpanelen (Children’s Advisory Panel, CAP), där mer än 1500 barn i sju länder antingen har deltagit i interaktiva workshops om livet på nätet eller svarat på en webundersökning.

Konceptet har utformats utifrån principen om deltagande pedagogik där barnen med sin kunskap är medskapare, vilket bidrar till ett transformativt sätt att lära sig nya saker.

Vi hoppas att konceptet inspirerar barnen att sprida ny kunskap till sina vänner, yngre barn och vuxna.

 

Bakgrund till initiativet

Barnpanelen är ett initiativ inom Telia Company i samarbete med barnrättsorganisationer och skolor i Norden och Baltikum. Cirka 1500 barn i sjätte och nionde klass har deltagit genom att beskriva och diskutera fördelar och utmaningar med livet online.

17% av barnen i vår undersökning har ofrivilligt fått sina bilder spridda på sociala medier.

Image caption goes here

Bakgrund/insikter kring barn och personuppgifter på nätet

Som bakgrund till workshopen har barnpanelen (Children’s Advisory Panel, CAP) gjort en undersökning som syftar till att förstå barnens perspektiv på livet online och som användare av digital teknik. Barnpanelen är ett initiativ inom Telia Company och undersökningen fokuserade på barns åsikter, funderingar och tillvägagångssätt när det gäller säkerhet och personuppgifter på nätet. Insikter från undersökningen finns presenterade här.

Ladda ned rapport

Skolworkshop – material

Workshopen ger barnen (11-13 år) fördjupad kunskap kring hur personuppgifter hanteras på nätet.

INFORMATION TILL SKOLOR

HANDLEDARBOK FÖR WORKSHOP

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

YOUNITE – Telia Companys volontärsprogram

YOUNITE är ett nytt initiativ inom Telia där vi ger våra medarbetare chansen att på arbetstid engagera sig i olika aktiviteter ute i samhället.

Telia digitaliserar samhället – och därför vill vi hjälpa vår omgivning att använda digitaliseringen på bästa möjliga sätt – och vi ger våra medarbetare möjligheten att hjälpa till med detta.

Initiativet är en del av Telias pågående arbete med att stötta de globala hållbarhetsmålen som FN har definierat genom att ta ansvar för hur vår affär påverkar vår omvärld och att använda vår kärnverksamhet till att aktivt bidra till samhällets utveckling. YOUNITE lanserades i sex länder under 2017.

Genom det här projektet stödjer vi FN:s hållbarhetsmål nr 4 och 16: Vi bidrar till att barn får ny kunskap och förmedlar kunskap till barn om ett säkrare beteende på nätet. Läs mer om hållbarhetsmålen på www.globalamalen.se.

10% av barnen i undersökningen har fått oönskade nakenbilder skickade till sig.

Våra samarbetspartners