Omställningen till ett digitalt lärande

Många svenska ungdomar positiva till digitalt lärande under Corona-pandemin

Barn över hela världen har påverkats av skolstängningar på grund av corona-pandemin. Hur svenska gymnasieelever har upplevt en skolgång på distans kan du läsa om i den undersökning Ipsos gjort på uppdrag av Telia Company genom sin rådgivande barnpanel – Children’s Advisory Panel. I Sverige har 1005 ungdomar i åldern 16–18 år deltagit i undersökningen "Children’s experiences with digital learning during covid-19 period".

“Det är bra att det finns möjlighet till lärande online men jag saknar skolan, jag saknar att träffa lärare och vänner på riktigt.” säger en av ungdomarna.

Att digitalt lärande på distans ändå fungerar bra är tydligt. Nästan hälften av ungdomarna säger att de är nöjda (45 procent), ännu fler känner sig mer produktiva (65 procent) och har blivit mer självständiga (44 procent) i sitt skolarbete. Dock säger 21 procent att de är missnöjda med distansundervisningen.

Föräldrars roll har blivit mer viktig och 42 procent säger att de har fått mer stöd hemifrån, bara 6 procent säger att de har fått mindre stöd.

En bra uppkoppling hemma är viktigt för att kunna bedriva studier på distans, 64 procent känner sig nöjda med tillgången till internet och datorer/surfplattor. 9 procent av de tillfrågade svarar att de inte har bra tillgång till internet. En digital skolgång medför naturligtvis mer skärmtid där 77 procent svarar att den har ökat och med den en känsla av ensamhet.

”Digitalt skolarbete gör att man som elev känner sig isolerad och avskärmad. I klassrummet finns ett viktigt socialt samspel som går förlorat på datorn.”

”Det är jobbigt att sitta framför datorn hela tiden, ont i ögonen, saknar det sociala – kompisar, skola, skolmat.”

”Det blir enformigt att sitta själv vid datorn varje dag.”

En ökad skärmtid kan också innebära ökade risker för internets sämre sidor. 21 procent svarar att de har varit med om försök till phishing, (nätfiske av lösenord eller andra känsliga uppgifter) och 11 procent svarar att de har fått oönskade bilder/filmer. 9 procent svarar också att de har blivit kontaktade av en okänd vuxen.

Att människor är olika och det som fungerar bra för en person kan fungera sämre för en annan är ingen nyhet. I höst kommer gymnasieskolorna åter öppna och hur världen ser ut då vet vi inte ännu. Men kanske kommer digitalt lärande bli ett alternativ eller bli mer utbrett.

”Jättebra alternativ att studera digitalt.”

”Det funkar bra för de som tidigare kände sig otrygga i skolmiljön men där den digitala delen hjälper till.”

”Det bör vara ett komplement till vanligt skolarbete, variation är nyttigt.”

Här kan du läsa hela rapporten "Children’s experiences with digital learning during covid-19 period".

Vad är CAP?

Children’s Advisory Panel (CAP) är ett initiativ från Telia Company i samarbete med World Childhood Foundation, Friends, Generation PEP, Bris och Rädda Barnen och skolor i sju länder över hela Norden och Baltikum. CAP skapades för att bättre förstå barns egna perspektiv på livet online, genom kvantitativa och kvalitativa undersökningar.