Stora energibesparingar med Green room concept

2012 lanserade Telia sin kyllösning Green Room Concept i en datahall i Stockholm. Resultatet: Hallens energiförbrukning för kylning sjönk till 10 procent av det europeiska snittet. Nu implementeras lösningen i datahallar över hela landet.

– Visste du att världens stora datahallar i snitt lägger 30-40 procent av sin totala energianvändning på att producera kyla? Det är en förbrukning som överraskande få företag har ifrågasatt. Med Green Room Concept kan vi göra en otrolig skillnad på det här området.

Dag Lundén är miljöchef för Technology på Telia i Sverige. Han har arbetat med energibesparingar inom it-sektorn sedan mitten av 90-talet och vet att det finns enorma miljövinster att göra.

– Telia Green Room Concept kan dra ned energiförbrukningen för kylning i en datahall till 10 procent av det europeiska snittet. Även i Telias svenska hallar, som redan är relativt energisnåla, räknar vi med att det minskar förbrukningen med cirka 30 procent, säger han.

Så fungerar Green Room Concept

Telias Green Room Concept bygger på en mängd energismarta detaljlösningar. Systemet förhindrar bland annat kylläckage och kräver inte lika starka fläktar för att sprida kylan i hallarna. Dessutom har man tagit fram en kylenhet som ger extremt små energiförluster.

– Vår patenterade kylenhet kan användas med borrhålskyla eller utomhusluft, vilket är väldigt energieffektivt. Och det är inte bara i Sveriges svala klimat som det fungerar att använda utomhusluften. Med Green Room Concept kan du placera en datahall i Amazonas och ändå få stora energivinster, säger Dag Lundén.

”En riktig win-win”

Green Room Concept används i dag med stor framgång i några av Telias stora datahallar i Stockholm. Nu rullar Dag Lundén och hans kollegor ut konceptet till ytterligare 50 av landets största Telia-anläggningar under projektnamnet Green Cooling.

– Telia investerar 80 miljoner kronor på att anpassa de här anläggningarna beroende på vad som passar just dem miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt. Med de stora energibesparingar som görs beräknas investeringen betala sig inom tre år. Det säger något om vilken potential som finns, säger Dag Lundén.
Och det är inte allt. Som en bonus kan överskottsvärmen från kylprocessen i de här hallarna användas för uppvärmning i närliggande fastigheter och fjärrvärmenät.

– Vi har redan sådana lösningar i drift i Stockholm. Det är en riktig win-win-lösning.

Vi kallar det ansvarsfullt företagande

Så samarbetar vi och Skånetrafiken

Nu är det slut på mobilslöseriet

Bättre miljö och bättre klimat