TELIA KOMMUN

BYGGA, BO OCH MILJÖ

Miljö och klimatfrågor berör oss alla. Bidra till en bättre miljö och ett bättre klimat genom att bli mer digitaliserad. Låt er inspireras av oss!

Telia har arbetat systematiskt och långsiktigt med teknik och miljöfrågor i många år. Genom forskning och livscykelanalyser vet vi hur information och kommunikationsteknik påverkar miljön men också vilka enorma möjligheter det finns i att bli effektiva, minska kostnader och koldioxidutsläpp. I smarta kommuner blir livet bekvämare på ett mer kostnadseffektivt sätt. Vissa saker kan göras med enkla insatser i såväl resurser som tid. Andra initiativ kräver förändringar som endast kan ske om den offentliga sektorn arbetar i partnerskap med privata företag. Med utbyggd grund; det vill säga fiberuppkoppling eller annat höghastighetsbredband, kan man bo och driva företag även i icke-urbaniserade områden vilket motverkar avfolkning.

Det viktigaste med ett boende är att man känner sig trygg där. Som fastighetsägare kan fastighetens utrustning kopplas upp för ökad säkerhet som rör både lås, ljus och kameraövervakning. Dessutom kan stora monetära och miljömässiga vinster göras genom fjärrstyrning av till exempel el och värme.

Med IoT, Internet of Things, kan vi hjälpa er att skapa en digital och hållbar kommun att leva och verka i. Det kan ske genom uppkopplade soptunnor, smarta elmätare och användarstyrd belysning.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton