Vidarekoppling

Vidarekoppling - thumbnail Vidarekoppling

Vidarekoppling

Med bredbandstelefoni kan du vidarekoppla din telefon till flera telefoner samtidigt, exempelvis mobiltelefoner och fasta telefoner.