FÖRSÄKRA DIN NYA MOBIL

FÖRSÄKRA DIN NYA MOBIL - thumbnail FÖRSÄKRA DIN NYA MOBIL

FÖRSÄKRA DIN NYA MOBIL

Med Telia Försäkring får du 3 fria månader, låg självrisk, inget åldersavdrag, ingen uppsägningstid eller bindningstid, ett skydd som inte ges av garantin eller din hemförsäkring.

Försäkra din mobiltelefon

Försäkra din nya mobiltelefon hos oss så är du i trygga händer när olyckan är framme. Vår försäkring täcker förutom skador, stöld och förlust, även otillåten användning vid ersättningsbar stöld eller förlust på upp till 2000 kr per skada.

  • 3 fria månader
  • Låg självrisk
  • Inget åldersavdrag (inget ersättningsavdrag om mobiltelefonen är några år gammal)
  • Ingen uppsägningstid eller bindningstid
  • Ett skydd som inte ges av garantin eller din hemförsäkring

Konsumentköplagen ger dig ett treårigt lagstadgat skydd för ursprungliga fel, medan Telias leverantörer frivilligt lämnar en 1 eller 2-årig produktgaranti. Efter produktgarantins utgång måste det bevisas att felet fanns redan vid köptillfället. 

Missat att teckna försäkring?

Telia Försäkring gäller för dig som har eller skaffar ett abonnemang i samband med att du köper en ny mobiltelefon. Om du köpt din telefon via telia.se och missat att teckna en försäkring så är du välkommen in till någon av våra butiker senast 14 dagar efter ditt köp för att lägga till försäkringen.

När du beställt har du en löpande månadsprenumeration som du sedan enkelt kan säga upp genom att sms:a försäkring av till 4466, eller avbeställa på Mitt Telia.

Se vårt produktblad för Telia Försäkring eller läs Telia Försäkrings villkor för att få mer information.

Premier och självrisker

Mobiltelefon

Självrisk

Månadskostnad

iPhone 750 kr 99 kr
Mobil, värde 0 - 2 499 kr 300 kr 59 kr
Mobil, värde 2 500 - 4 499 kr 500 kr 59 kr
Mobil, värde 4 500 - 10 000 kr 750 kr 59 kr

Gör en skadeanmälan

Du anmäler enkelt stöld/skada/förlust på vår sida för skadeanmälningar » och du behöver i de flesta fall inte vänta länge på ett besked om skadan ersätts av försäkringen eller inte. Inskickade eller utbytta mobiltelefoner hämtas ut i samma butik där de har lämnats in.

Vad täcks av försäkringen?

  Telia Försäkring Produktgaranti
(gäller 1-2 år)
Reklamationsrätt
(gäller 3 år)
Hemförsäkring
Olyckshändelse Täcker Täcker inte Täcker inte Kan omfattas
Blixtnedslag Täcker Täcker inte Täcker inte Täcker
Fuktskador Täcker Täcker inte Täcker inte Kan omfattas
Brandskador Täcker Täcker inte Täcker inte Kan omfattas
Tappskador Täcker Täcker inte Täcker inte Kan omfattas
Stöld Täcker Täcker inte Täcker inte Kan omfattas
Stöld ur bil Kan omfattas Täcker inte Täcker inte Kan omfattas
Förlust Täcker Täcker inte Täcker inte Kan omfattas
Rån Täcker Täcker inte Täcker inte Täcker
Otillåten användning Täcker Täcker inte Täcker inte Täcker
Obehöriga samtal Täcker Täcker inte Täcker inte Täcker inte
Obehörigt surfande Täcker Täcker inte Täcker inte Täcker inte
Funktionsfel 1 år Täcker inte Kan omfattas Kan omfattas Täcker inte
Funktionsfel 2 år Täcker inte Täcker inte Kan omfattas Täcker inte

Mer information

Försäkringen administreras av försäkringsmäklaren Willis AB, som också administrerar skadeanmälningar på uppdrag av försäkringsgivaren.
Adress: Box 7273, 103 89 Stockholm, telefon: 08-463 89 50, e-post: teliaforsakring@willis.com.
Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company of Europe SE, Filial i Sverige med adress Barnhusgatan 3, vån 5, 111 23 Stockholm. Chubb Insurance Company of Europe SE:s adress är 106 Fenchurch Street, London, EC3M 5NB, United Kingdom.