Mobiltelefoner

Nokia Lumia 800

Läsa mms

Ett mms är ett meddelande som kan innehålla bilder och andra mediefiler. Du kan skicka mms till andra mobiltelefoner och till e-postadresser. Om du inte kan skicka eller ta emot mms så snart du har satt i ditt sim-kort ska du ställa in telefonen för mms. (Klicka på de fetmarkerade orden för att se detaljer)


1. Hitta "Meddelanden"
 • Tryck på pil mot höger för att öppna huvudmenyn.
 • Tryck på Meddelanden.
2. Läs ett mms
 • Tryck på den avsändaren du vill läsa en mms från.
 • Mms-meddelandet visas nu på skärmen.
3. Välj handling
 • Du kan utföra en rad olika handlingar när du har läst ett mms.
 • Välj en av följande handlingar:
 • Svara på ett mms, se 3a.
 • Vidarebefordra ett mms, se 3b.
 • Radera ett mms, se 3c.
3a - Svara på ett mms
 • Tryck på skrivfältet.
 • Skriv den önskade texten.
 • Tryck på Ikonen för Skicka.
Se hur du skriver text.
3b - Vidarebefordra ett mms
 • Tryck och håll inne den mms du vill vidarebefordra ett ögonblick.
 • Tryck på vidarebefordra.
 • Ange de första bokstäverna i den önskade kontakten.
 • Skärmen visar de kontakter i telefonboken som matchar det angivna.
 • Tryck på den kontakt du vill skicka till.
 • Tryck på Ikonen för Skicka.
3c - Radera ett mms
 • Tryck och håll inne den mms du vill radera ett ögonblick.
 • Tryck på ta bort.
 • Tryck på ta bort för att bekräfta.
4. Avsluta
 • Tryck på Hemknappen för att avsluta och återvända till standbyläget.

Vad tycker du om guiden?

Tumme upp Tumme ner