Koppla in bredbandstelefoni med telefonadapter och bredbandsswitch

 1. Koppla ur din gamla utrustning för telefoni och kontrollera att du har följande utrustning:

  A. Telefonadapter (Tilgin Vood 322 eller Tilgin HG 321)
  B. Strömadapter
  C. Nätverkskabel
  D. Delningsdosa
  E. Telefonkabel
  F. Medieomvandlare

 2. Koppla telefonadaptern till switchen

  Nätverkskabeln kopplas från telefonadapterns WAN-uttag till valfritt LAN-uttag på bredbandsswitchen. Om du har Inteno- eller CTS-switch ska nätverkskabeln kopplas till grönmarkerad Port 3.

 3. Koppla din telefon till telefonadaptern

  Telefonkabeln ska gå från din telefon till uttaget märkt Telefon 1/Telefonsymbol på telefonadaptern. Om du har en jackslinga i bostaden och vill använda alla telejack, ersätt då detta steg med följande:

  Sätt delningsdosan i bostadens första telejack och koppla delningsdosans telefonkabel till telefonadapterns uttag märkt Telefon 1/Telefonsymbol. Koppla in telefoner i valfria telejack i din bostad.

 4. Koppla telefonadaptern till eluttaget

  Det gör du genom att koppla strömkabeln till telefonadapterns uttag märkt 12V AC/12V DC och sätta in strömadaptern i ett eluttag.

 5. Aktivera din bredbandstelefoni

  Kontrollera att lampan Status på telefonadaptern lyser med fast sken. 

  Hämta din pinkod på Mitt Telia. Du hittar pinkoden under Ärenden och Mina avtal och bekräftelser.
  När du har din pinkod, lyft på luren och följ de muntliga anvisningarna för att aktivera din telefoni. 

  Använd den telefonsladd som följer med i kartongen om telefonadaptern inte får kontakt med plattformen. 

 6. Dina uppgifter kontrolleras

  Detta tar bara ett par sekunder. Om du har en telefonadapter så ser du att installationen är klar när lampan Phone 1 VoIP lyser med fast sken.

Problem med att mata in telefonnummer?

Ledningsproblem kan ibland göra att det inte går att mata in telefonnummer och pinkod via en telefon som är inkopplad på bostadsnätet. Koppla i så fall in telefonen direkt i telefonadaptern via den telefonkabel som följer med i paketet.

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

SÖK SUPPORT