Hur går det med utbyggnaden av Telias 5G-nät, snart två år efter att de allra första delarna öppnades i Stockholm i maj 2020? Vi bad Telias nätchef Staffan Åkesson om en uppdatering.

Sverige är på väg att få ett nytt och snabbare mobilnät. I maj 2020 tände Telia de första basstationerna i sitt 5G-nät, och snart två år senare kan Teliakunder surfa med 5G-hastigheter i 48 tätorter runt om i landet. Telias nätchef Staffan Åkesson är nöjd med utvecklingen.

- Vi följer planen ganska spot on, säger han. Och vi ligger rätt mycket före konkurrenterna.

Samtidigt har det inte varit två år av konstant aktivitet. Efter den högtidliga invigningen på ett tak i centrala Stockholm försenades den så kallade 5G-spektrumauktionen, där teleoperatörerna fick lägga anbud på tillstånd att använda de olika radiofrekvenser som krävs för 5G.

- Man ska minnas att det var först efter auktionen i januari 2021 som vi fick tillgång till de frekvenser som är viktiga för 5G-utrullningen. Så vi har varit igång med den riktiga utrullningen i ungefär ett år. Vi har nu moderniserat omkring 20% av vårt 4G-nät och täcker ungefär 12% av befolkningen med 5G, säger Staffan Åkesson.

Staffan Åkesson, Nätchef på Telia.

Utbyggnad och modernisering

Utbyggnaden av 5G-nätet sker alltså parallellt med en omfattande modernisering av det befintliga 4G-nätet, både för att höja kapaciteten och för att byta äldre teknik mot ny och mer energieffektiv. 5G-nätet har hittills rullats ut framför allt i stadskärnorna, men även landsbygden får successivt bättre uppkoppling.

- När vi säger att vi har moderniserat 20% av vårt mobilnät så handlar det till väldigt stor del om landsbygden. Då blir nätet där 5G-redo. När vi sedan får viss funktionalitet på plats så kan vi så att säga slå på 5G-täckningen även på landsbygden, säger Staffan Åkesson.

Globala utmaningar

Att så smärtfritt som möjligt genomföra en omfattande modernisering och utbyggnad av något så centralt som det mobilnät vi alla använder oss av dagligen är ett krävande projekt. Att dessutom göra det i en tid som präglas av pandemins följdverkningar skapar ytterligare utmaningar. Den globala bristen på halvledare och stora problem med internationella transporter har inneburit svårigheter för hela teknikbranschen, inklusive Telia.

- Det är en global kris som påverkar våra leverantörer och deras underleverantörer. Det har varit en stor utmaning, men trots det lyckades vi leverera på våra planer för 2021.

- En annan utmaning är att när man gör en så här stor modernisering måste det göras på ett planerat och koordinerat sätt så att inte kunderna drabbas. Det är som att byta motor på ett flygplan i luften, skrattar Staffan. 

I dag finns 5G från Telia i 41 tätorter runt om i landet och utbyggnaden fortsätter löpande till nya orter. Vårt mål är att vårt 5G-nät ska nå 90% av befolkningen senast 2023. Samtidigt moderniserar vi 4G-nätet och påbörjar utfasningen av de gamla 3G- och 2G-näten.