Jättesatsning på modernare nät

2020 lanserade vi Sveriges första stora publika 5G-nät. När vi är klara 2025 kommer 5G-nätet täcka över 90% av Sveriges yta och nå 99% av befolkningen.

I samband med 5G-utbyggnaden passar vi också på att modernisera vårt 4G-nät. Kapaciteten kommer mer än att fördubblas och tekniken blir bättre för miljön.

Det är ett stort och nödvändigt arbete som påbörjats. Slutresultatet kommer att bli högre hastigheter och stabilare nät, men under arbetets gång kan det förekomma kortvariga störningar.
 

Klicka nedan för att se var och när vi gör uppdateringar av nätet.

Hur påverkas du som kund av arbetet?

Moderniseringen av våra mobilmaster innebär att utrustningen ska renoveras och anpassas till ny teknik. Det medför att vi behöver släcka ned utrustningen under kortare perioder medan arbetet pågår. Det kommer vanligtvis att handla om några timmar men i undantagsfall kan avbrott ske under längre perioder på cirka 36 timmar. 

Du som bor eller arbetar i tätort

I tätorter kommer du inte att märka så mycket, då vi har överlappande nät och teknik (inklusive 3G) i städerna. Under själva renoveringsarbetet kan du uppleva lägre surfhastighet men risken för avbrott är liten.
 

Du som bor eller arbetar i glesbygd

I glesbygd, där våra basstationer inte sitter lika tätt, försöker vi minimera renoveringstiden och minska påverkan för dig som kund.

Du som bor eller arbetar i ett berört område, och har bredband via mobilnätet eller mobiltelefoni, informeras i god tid om datum för arbetet samt vilka störningar som kan förekomma.
 

Påverkas larmnumret 112?

Även under pågående arbete kommer det vara möjligt att ringa larmnumret 112, så länge det finns någon annan operatör som har täckning i området.

5G över hela Sverige

Frågor och svar om moderniseringen av nät