Jättesatsning på modernare nät

2020 lanserade vi Sveriges första stora publika 5G-nät. När vi är klara 2025 kommer 5G-nätet täcka över 90% av Sveriges yta och nå 99% av befolkningen.

I samband med 5G-utbyggnaden passar vi också på att modernisera vårt 4G-nät. Kapaciteten kommer mer än att fördubblas och tekniken blir bättre för miljön.

Det är ett stort och nödvändigt arbete som påbörjats. Slutresultatet kommer att bli högre hastigheter och stabilare nät, men under arbetets gång kan det förekomma kortvariga störningar.

Hur påverkas du som kund av arbetet?

Moderniseringen av våra mobilmaster innebär att utrustningen ska bytas till ny och mer effektiv teknik. Det medför att vi behöver släcka ned utrustningen under tiden arbetet pågår. På många platser finns det överlappande täckning från närliggande master vilket gör att du endast kommer att uppleva mindre avbrott eller försämringar under tiden som arbetet fortgår. 

I områden där det inte finns närliggande master (ofta utanför tätorter) kan dock täckningen försvinna helt under moderniseringsarbetet. Arbetet i dessa områden tar normalt 1-2 dagar men i enstaka fall kan det behövas längre tid med anledning av till exempel väderförhållanden eller omkringliggande terräng. 

Du som bor eller arbetar i tätort

I tätorter kommer du inte att märka så mycket, då vi har överlappande nät och teknik (inklusive 3G) i städerna. Under själva renoveringsarbetet kan du uppleva lägre surfhastighet men risken för avbrott är liten.
 

Du som bor eller arbetar i glesbygd

I glesbygd, där våra basstationer inte sitter lika tätt, försöker vi minimera renoveringstiden och minska påverkan för dig som kund.

Du som bor eller arbetar i ett berört område och har bredband via mobilnätet eller mobiltelefoni får information i god tid om datum för arbetet samt vilka störningar som kan förekomma.

Påverkas larmnumret 112?

Även under pågående arbete kommer det vara möjligt att ringa larmnumret 112, så länge det finns någon annan operatör som har täckning i området.

Tips: prata över wifi
Om du har fast bredband kan du röra dig fritt mellan wifi och mobilnätet utan att samtalet bryts. Läs mer om hur du aktiverar wifi-samtal.

5G över hela Sverige

Frågor och svar om moderniseringen av nät