Av: Christer Andersson | 2022-08-04

Nätmobbning oroar nog de flesta föräldrar, men kan du vara säker på att du får veta om ditt barn blir utsatt? Och inte minst, vad gör du om det skulle ske? 

Mobbning är inte längre något som enbart sker på skolgårdar eller lekplatser, utan har följt med till nätet och sociala medier. Utfrysning, trakasserier och andra former av kränkningar är inte ovanligt i digitala miljöer. Om något så har antalet barn och unga som utsätts för enskilda kränkningar eller frekvent mobbning ökat under senare år. Undersökningen "Mobbningens förekomst", genomförd 2022 av Novus på uppdrag av Friends, visar att 24 procent av barn och unga i åldern 9-18 år blivit utsatta. Det motsvarar ungefär 140 000 personer, att jämföra med de 60 000 som uppskattades i en liknande undersökning 2015. Mobbning är med andra ord ett stort och påtaglig problem.

Var uppmärksam på förändrat beteende

En utmaning för föräldrar är att barn som utsätts för nätmobbning ofta kan försöka hålla det hemligt för omgivningen. Därför behöver du som förälder vara lyhörd och ta eventuella varningssignaler på allvar, menar Anna-Carin Wettefors, sakkunnig på Friends.

– Du känner förmodligen ditt barn allra bäst, så var uppmärksam när det sker förändringar i barnets beteende. Kanske vill barnet inte gå till skolan längre, kanske klagar barnet på huvudvärk eller magvärk. Om barnet blir utsatt på nätet kan barnet vilja hålla koll på sin mobil hela tiden. 

Så hur hanterar man en situation där ens barn blir mobbat, oavsett om det sker digitalt eller på plats i till exempel skolan? Det allra viktigaste, enligt Anna-Carin Wettefors, är att lyssna på barnets upplevelser. Ditt barn behöver få prata av sig, bli förstått och få bekräftelse på att det som skett inte är hans eller hennes fel.

Video: 6 frågor om mobbning.

Erbjudande

Trygghetspaket för hela familjen

Pris 109 kr/mån

Ta kontakt med skolan – och sök stöd från Friends

– Ta kontakt med skolan om det är så att mobbningen sker där. Om mobbningen sker på nätet men har en påverkan på ditt barn i skolan, då har skolan ett ansvar.

Du kan också vända dig direkt till Friends för att få stöd och råd. Friends sakkunniga svarar på frågor via telefon 08-545 519 90 (vardagar 9-12) eller via mail till radgivning@friends.se. På friends.se finns även en chatt, samt en omfattande kunskapsbank med fakta och råd om mobbning.

Kunskapsbanken innehåller även information riktad till föräldrar vars barn utsätter andra barn för mobbning.

– Att få reda på att ens barn utsätter andra för mobbning kan vara oerhört svårt och jobbigt, säger Anna-Carin Wettefors.

– Det viktigaste att komma ihåg är att det är barnets handlingar som är fel, inte barnets personlighet. Du som förälder behöver hjälpa ditt barn att förändra sitt beteende, lyssna och stötta. Alla situationer går att förändra, även denna.

Mer från Digital förälder

Sociala medier

TikTok - en guide för föräldrar

Erbjudande

Bättre pris tillsammans

Pris 219 kr/mån per Extra användare

Pojke spelar spel på dator.

Trygghet & säkerhet

Se upp för otillåtna köp i appar