Så exporterar du en Touchpoint Plus-rapport till Excel

För att exportera en skapad rapport till t.ex. Excel går du till fliken Exportera

Du kan välja att spara rapporten som en fil direkt ifrån webbläsaren eller att låta systemet skicka rapporten som en fil direkt till en eller flera e-postadresser.

En exporterad rapport innehåller samma kolumner som var synliga i användargränssnittet. Om flera intervallgrupperingar valts innehåller exporten en flik för varje val.

Även i Excelexporten har användaren möjlighet att genom att hålla musen över kolumnnamnet visa en beskrivning.

SÖK SUPPORT