Telia Kod - thumbnail
Telia Kod

Telia Kod

Telia Kod

En spärr som gör att bara du eller den som du lämnat din kod till kan ringa från din telefon. Med Telia Kod får du möjlighet att hindra obehöriga att använda din telefon. Du har möjlighet att välja upp till fem nummer inom dessa spärrar som alltid är "öppna" att ringa utan behörighetskod. Det finns även en avgiftsfri version av Telia Kod.