Spärr Utland

Spärr Utland - thumbnail Spärr Utland

Spärr Utland

Spärra din mobil från att ringa och ta emot samtal i utlandet.

0 kr/mån

Spärra samtal till utlandet, ta emot samtal i utlandet och betalsamtal

Du spärrar din mobil från att ringa till utlandet, ta emot samtal i utlandet och ringa betalsamtal via Mitt Telia. Du kan däremot fortfarande ringa från utlandet hem till Sverige.