Spärr Dyra Samtal - thumbnail
Spärr Dyra Samtal

Spärr Dyra Samtal

Spärr Dyra Samtal

0 {{ convertToPresentationFormat(price) }} kr/mån {{ convertToPresentationFormat(ordinaryPrice) }} kr/mån
Spärra dyra samtal till nummer som börjar på 099, 0939, 0944, 900 och 118 (med undantag från 118 400).

Spärr 118 - 0 kr
Spärr Betalsamtal - 0 kr
Spärr Betalsamtal & 118 - 0 kr