Återuppringning

Återuppringning - thumbnail Återuppringning

Återuppringning

Om det är upptaget hos den som du vill ringa till kan du använda tjänsten Återuppringning. Din telefon bevakar då det upptagna numret under 30 minuter. När det blir ledigt ringer din telefon med speciell signal. Så fort du lyfter luren ringer det hos den du söker. Du kan ha återuppringning till fem olika nummer samtidigt.

Så här gör du

Fö;r att anvä;nda å;teruppringning behö;ver du en tonvalstelefon.

Fö;r att bestä;lla Å;teruppringning

 1. Du ringer ett nummer och det ä;r upptaget:
 2. Tryck 5.
 3. Upptagettonen fö;rsvinner.
 4. Ett rö;stmeddelande bekrä;ftar din bestä;llning.
 5. Lä;gg på; luren.
 6. Din telefon ringer nä;r det blivit ledigt.

Fö;r att avbestä;lla Å;teruppringing

 1. Lyft luren.
 2. Tryck #37#.
 3. Ett rö;stmeddelande bekrä;ftar din avbestä;llning.

Bra att tänka på

Tjä;nsten kan inte anvä;ndas:

 • nä;r du ringer till en vä;xel.
 • mot ett nummer som har aktiverat Vidarekoppling och dä;r det nya svarsstä;llet ä;r upptaget.
 • om man anvä;nder Fö;rfrå;gan/pendling och mö;ts av upptaget.
 • mot nå;gon som har tjä;nsten Samtal vä;ntar inkopplad och man mö;ts av upptaget.

 ;