Felkoder för tv

Här hittar du de vanligaste felkoderna och hur du kan åtgärda dem. 

Vid större fel med vår tv-tjänst hittar du dem på driftinformation.

Vanliga felkoder:

502 Kommunikationsfel

 1. Tryck på knappen Menu på din fjärrkontroll.
 2. Välj Inställningar.
 3. Välj Felsökning.
 4. Starta om din tv-box när felsökningen är klar.
701 Hårddiskproblem
 1. Välj att du vill göra en kontroll och felrättning av hårddisken när frågan dyker upp.
 2. Tv-boxen tar då bort eventuellt skadade inspelningar samtidigt som den startar om.
 3. Testa att fabriksåterställa din tv-box, följ guiden här.
 4. Om det ändå inte fungerar, gör en formatering av hårddisken. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, gå sedan till Inställningar -> Systeminställningar, där hittar du valet ”Formatera hårddisk”.
  Obs! Att formatera hårddisken tar bort allt inspelat material.
711 Fel vid uppstart
 • Felet kan bero på att din tv-box är ihopkopplad med en router som inte är från Telia.
 • Kontrollera att du använder en wifi-router från Telia (kolla på lappen på undersidan).
 • Så här kopplar du in tv från Telia.
712 713 Fel vid uppstart
 1. Stäng av strömmen till din tv-box.
 2. Starta om routern/modemet och vänta tills enbart statuslampan lyser grönt. Detta tar ca 10 minuter.
 3. Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten mellan din router/modem och tv-box. Om du har repeater eller Ruckus behöver du även starta om dessa.
 4. Starta din tv-box igen.
714 Fel vid uppstart
 1. Prova att ansluta din tv-box direkt till modemet/routern.
 2. Om den redan är ansluten direkt till routern kan du testa att byta till en annan kabel.
 3. Gör en återställning av din router, följ guiden här.
715 Fel vid uppstart
 1. Starta om routern/modemet.
 2. Vänta tills att alla lampor lyser.
 3. Starta om tv-boxen och försök igen. 

1510 Felaktig data från servern

 • Datat som boxen fick från servern är felaktigt, korrupt eller har avpublicerats. Försök igen senare. Om problemet kvarstår under längre tid, kontakta kundtjänst.

1511 Misslyckad Netflixinstallation (vissa boxar)

 • För att kunna installera och använda Netflix-appen i tv-boxen behöver du både tv-abonnemang och internetuppkoppling från Telia. Läs mer och byt till bredband från Telia. Om du redan har Telia som internetleverantör, starta om boxen. Om felkoden återupprepas, vänligen kontakta kundtjänst.

 

 

Errormeddelanden:

 Error/Betydelse 

Lösning

 Error-1
 Error-2

 Fel vid uppstart   av tv-box

 1. Kontrollera att du har kopplat in din tv enligt denna guide.
 2. Koppla ur nätverkskabeln ur tv-boxen och koppla in den i din dator för att kontrollera att den fungerar.
 3. Kontrollera att övriga kablar är oskadda.
 4. Koppla in tv-boxen till routern/modemet med hjälp av nätverkskabeln. Det är viktigt att nätverkskabeln är ansluten direkt från tv-boxen till modemet utan andra inkoppla enheter emellan.
 5. Flytta nätverkskabeln till en annan port på modemet.
 6. Koppla ur strömmen till din tv-box. Gör en återställning av routern genom att följa denna guide och avvakta sedan i tio minuter. Låt den starta upp helt och koppla sedan in tv-boxen igen.

 Error-3

 Fel vid uppstart   av tv-box

 1. Kontrollera att tv-boxen är ansluten direkt till modemet utan andra inkopplade enheter emellan.
 2. Gör en återställning av din router, följ guiden här.
 3. Gör en Reset Software av din tv-box, följ guiden här.
 4. Testa därefter att koppla in tv-boxen igen.

 Error-4

Fel vid uppstart av tv-box

 1. Starta om din tv-box.
 2. Gör en återställning av din router, följ guiden här.
 3. Testa igen. Gör en återställning av din tv-box om det fortfarande inte fungerar, följ guiden här.

Hjälpte inte svaret för din felkod?

Ibland kan andra faktorer spela in och den vanligaste lösningen är inte rätt för dig. Gör enkelt en automatisk felsökning av din tv för att hitta lösningen. 
Klicka här för att komma till automatisk felsökning.

SÖK SUPPORT