Vanliga frågor och svar

Vad innebär de nya allmänna villkoren?

Det nya är att vi ändrar reglerna för prisavdrag om en tjänst är försenad eller inte fungerar på grund av avbrott vid tekniskt fel eller driftstörning. Prisavdraget motsvarar det belopp du har betalt i fast månadsavgift under förseningen eller från att du anmält felet och tills det är avhjälpt. 

De nya villkoren innehåller också en tydligare beskrivning av hur vi behandlar kunduppgifter.

Vi gör vidare ett antal mindre ändringar för att förtydliga villkoren så att de blir lättare att förstå.

Har jag rätt att säga upp mina tjänster när Telia ändrar villkoren?

Du har som vanligt 1 månads uppsägningstid. Om du vill att tjänsten ska upphöra i samband med att de förändrade villkoren träder i kraft, behöver du säga upp senast den 1 december 2015.

Har du en tjänst med bindningstid, börjar de nya villkoren gälla först när bindningstiden löpt ut. Du har därför inte rätt att bryta avtalet under bindningstiden och undvika att betala kvarvarande kostnader under bindningstiden. Du kan såklart säga upp din tjänst och få kvarvarande bindningstid slutfakturerad.

Vad gäller om jag tecknar en ny tjänst eller förlänger ett avtal idag?

Då godkänner du både de nuvarande och de nya villkoren som börjar gälla från den 1 januari 2016.

Vad händer 1 januari 2016?

Då börjar de nya allmänna och särskilda villkoren att gälla.