Av: Pernilla Sidén | 2021-04-22

Under pandemin har kontakterna till Bris ökat och målet var att få upp en dygnet runt-öppen stödlinje. Ett mål som nu nåddes i mars. Telia stöttar Bris för att fler barn ska slippa leva med oro eller i utsatthet, för en bättre morgondag. 

Nu har Bris öppet dygnets alla timmar, ett önskemål många barn uttryckt när de hört av sig.

– Det fanns ingen dygnet runt öppen stödlinje för barn i Sverige, vi hade ett högt tryck och nästan alltid kö. Det var också ett önskemål från barn om att vi skulle ha utökade öppettider, säger Hanna Gröndahl, projektledare på Bris.

”När jag mår dåligt kan jag alltid underhålla mig på dagen. Det är på natten alla mörka tankar kommer fram.”

Natten kan vara en extra svår tid på dygnet, när barns ångest och utsatthet blir tydlig och Bris kuratorer jobbar för att ge hjälp här och nu, så att barnen får ro i stunden.

– Barn mår bäst av att sova på natten, men vissa behöver hjälp för att komma till ro och då finns Bris som ett stöd, säger Hanna Gröndahl.

”Jag vill prata med någon för att få höra en röst, veta att jag inte är ensam fast allt känns hopplöst och mörkt.” 

Efter bara en månad kan Bris konstatera att de nya öppettiderna var efterlängtade.

­– Eftersom det inte funnits någon liknande stödlinje tidigare så visste vi inte säkert hur trycket skulle se ut, men vi kan konstatera att många barn har behov av att höra av sig till Bris även på natten, säger Hanna Gröndahl.

Alla under 18 år kan kontakta Bris anonymt och kostnadsfritt via telefon, chatt eller e-post. Majoriteten av barnen väljer chatten och många kontaktar Bris för första gången.

Under 2020 tog fler barn kontakt med Bris än någonsin tidigare, corona-året har medfört en ökning av nedstämdhet, psykisk ohälsa och familjekonflikter. Bris konstaterar också att pandemin har förstärkt utsattheten för barn som redan innan levde med våld i hemmet.  

”Jag har svårt att sova för jag är rädd att pappa slår mamma.”

Telias bidrag på tre miljoner kronor till Bris sker med en miljon årsvis med start i fjol och används bland annat till uppgradering av Bris kommunikationslösningar, tekniskt stöd och underhåll.

­– Vi vill alltid försöka anpassa oss till hur barn vill kommunicera och där behöver vi hjälp och stöd från våra partners för att hitta rätt förutsättningar och komma undan tekniska svårigheter.

Citaten kommer från en enkät på bris.se som handlade om vad barn tycker om nattöppet på Bris.