PÅ DINA VILLKOR

Trafikdata är nyckeln till att vi kan ge dig riktigt bra tjänster, upplevelser och personliga erbjudanden. Du har redan blivit eller kommer att bli tillfrågad om att godkänna hur vi använder trafikdata om dig. Här förklarar vi vad trafikdata är, vad det innebär att godkänna, vad som gäller om du inte gör det och annat som är bra att veta.

Vad vi använder för data

Vi samlar in två typer av data om dig – trafikdata och kunddata.

Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder dina tjänster (t.ex. när du ringer ett samtal eller skickar e-post). Det är också uppgifter för att fakturera för detta meddelande eller för samtrafik. Exempel är vem som kommunicerat med vem, tidpunkter när kommunikationen påbörjats och avslutats, den sammanlagda tid som kommunikationen pågått och vilka nät som använts. Trafikdata är också information om var du är när du ringer eller är uppkopplad – t.ex. till vilken mast.

Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Vad det innebär att godkänna

Det innebär enkelt förklarat att vi fortsätter behandla din trafikdata som vi gör idag för att ge dig personliga erbjudanden samt riktigt bra tjänster, tips och hjälp. Även om du inte godkänner, kan vi fortfarande använda kunddata för att skicka erbjudanden och marknadsföring till dig och för att föra statisk och analys för våra tjänster och nät.

Du kan återkalla ditt godkännande när som helst på Mitt Telia/Mitt Halebop.

Godkännande att använda trafikdata för att ge personliga erbjudanden
Att svara ja på den här frågan innebär att vi får lov att ta fram erbjudanden och höra av oss till dig med anpassad marknadsföring baserat på din trafikdata

Vi strävar alltid efter att vår kommunikation ska vara så relevant och intressant som möjligt för dig, och vi hör alltid av oss i den kanal vi tror det passar dig bäst.

Exempel på fördelar med att godkänna

  • Du får erbjudanden som är personliga och anpassade efter just dig.
  • Vi kan komma med förslag på hur vi kan göra dina upplevelser av våra produkter och tjänster ännu bättre. 

Godkännande att använda trafikdata för att förbättra tjänster och nät?
Att svara ja innebär att vi har din tillåtelse att använda din trafikdata i analyser och statistik för att förbättra våra tjänster och nät. Vi kan tyda trender och beteenden för att ta fram morgondagens teknik och upplevelser så som vi tror att du som kund vill ha det.

Exempel på fördelar med att godkänna

  • Utvecklingen av våra tjänster och produkter baseras på verklig data från alla våra kunder.
  • Vi kan förbättra täckningen och kapaciteten i vårt nät

Vad som gäller om du inte godkänner

Godkännandet handlar i första hand om behandling av trafikdata. Även om du inte godkänner, kan vi fortfarande använda kunddata för att skicka erbjudanden och marknadsföring till dig. Men utan trafikdata riskerar erbjudandena att inte passa dig lika bra, eftersom vi inte har tillräckligt med information om hur du använder våra tjänster.

Om du vill ha marknadsföring men bara i vissa kanaler, eller om du inte vill ha någon marknadsföring alls, kan du justera det på Mitt Telia/Mitt Halebop.

Hur du återkallar ditt godkännande

Du kan återkalla ditt godkännande när som helst på Mitt Telia/Mitt Halebop.

Varför vi frågar dig

Ny reglering om dataskydd
Den 25 maj 2018 infördes en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Regleringen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte då PUL (Personuppgiftslagen).

Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

Mycket är sig likt, men en förändring är att vi behöver ditt godkännande för att få använda din trafikdata för att marknadsföra oss mot dig och förbättra våra tjänster och nät.

Läs mer om din integritet hos oss
Din integritet och trygghet hos oss är viktig och vi hanterar alltid uppgifter om dig på ett pålitligt och lagligt sätt. I vår integritetspolicy finns allt samlat om vad vi behandlar för data, hur länge vi sparar den och vad vi använder den till. Här finns information om de rättigheter du har att bestämma över hur vi behandlar din data. Du hittar också en ordlista som förklarar krångliga ord och annat som är bra att känna till.

Vem du ger godkännande till

Telia Sverige AB