PÅ DINA VILLKOR

Data är nyckeln till att vi kan ge dig riktigt bra tjänster, upplevelser och personliga erbjudanden. Du har redan blivit eller kommer så småningom att bli tillfrågad om att godkänna hur vi använder data om dig. Här förklarar vi vad det innebär att klicka ja och annat som är bra att veta.

  • Vad det innebär att godkänna
  • Vad som gäller om du inte godkänner
  • Vad vi använder för data
  • Varför vi frågar dig
  • Hur vi frågar dig

Vad det innebär att godkänna

Det innebär att vi fortsätter använda din data som vi gör idag. I maj införs en ny reglering om dataskydd som ökar dina möjligheter att bestämma vilken data vi får använda och hur. Vi vill vara ute i god tid med att fråga hur du vill att vi ska fortsätta hantera just din data och hur du vill att vi tar fram erbjudanden till dig.

Godkännande att använda data för att ge personliga erbjudanden
Vi får lov att ta fram erbjudanden och höra av oss till dig (via till exempel e-post, brev, sms eller telefon) baserat på data vi har om dig. Då kan vi ge dig personliga erbjudanden och marknadsföring som är anpassade efter dig och hur du använder dina tjänster hos oss.

Vi strävar alltid efter att vara relevanta och höra av oss när vi tror att du är intresserad av en viss tjänst eller produkt, och i den kanal vi tror det passar dig bäst.

Exempel på fördelar med att godkänna

  • Du får erbjudanden som är personliga och anpassade efter just dig.
  • Vi kan komma med förslag på hur vi kan göra dina upplevelser av våra produkter och tjänster ännu bättre. 

Godkännande att använda data för att förbättra tjänster och nät?
Det innebär att vi har din tillåtelse att använda din data i analyser och statistik för att förbättra våra tjänster och nät. Vi kan tyda trender och beteenden för att ta fram morgondagens teknik och upplevelser så som vi tror att du som kund vill ha det.

Exempel på fördelar med att godkänna

  • Utvecklingen av våra tjänster och produkter baseras på verklig data från alla våra kunder.
  • Vi kan förbättra täckningen och kapaciteten i vårt nät.

Vem du ger godkännande till
Telia Sverige AB

Vad som gäller om du inte godkänner

Godkännandet handlar i första hand om behandling av trafikdata. Även om du inte godkänner, kan vi fortfarande använda kunddata för att skicka erbjudanden och marknadsföring till dig. Men utan trafikdata riskerar erbjudandena att inte passa dig lika bra, eftersom vi inte har lika bra information om hur du använder våra tjänster.

Du kan alltid ändra ditt godkännande
Hör av dig till oss på telia.se/kontakt om du vill återkalla ditt godkännande.

Vad vi använder för data

Vi samlar in två typer av data om dig – kunddata och trafikdata.
 
Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.
 
Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder dina tjänster (t.ex. när du ringer ett samtal eller skickar e-post). Det är också uppgifter för att fakturera för detta meddelande eller för samtrafik. Exempel är vem som kommunicerat med vem, tidpunkter när kommunikationen påbörjats och avslutats, den sammanlagda tid som kommunikationen pågått och vilka nät som använts. Trafikdata är också information om var du är när du ringer eller är uppkopplad – t.ex. till vilken mast.

Varför vi frågar dig

Ny reglering om dataskydd
I maj 2018 införs en ny reglering – den allmänna dataskyddsförordningen. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

Regleringen innebär bland annat att vi kan behöva ditt godkännande för att hantera viss data för att marknadsföra oss mot dig baserat på denna data.

Regleringen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen). Den införs samtidigt i hela EU den 25 maj 2018.

Vi frågar dig redan nu eftersom vi vill vara ute i god tid med att ta reda på hur du vill att vi ska hantera just din data och ta fram erbjudanden till dig.

Obs. Har du inte blivit tillfrågad att godkänna än behöver du inte göra någonting, vi kommer höra av oss till alla kunder så småningom och innan lagen träder i kraft.

Hur vi frågar om ditt godkännande

Vi kommer be våra kunder svara på hur de vill att vi använder deras data via den kanal som vi tror passar bäst för respektive kund. Har du inte blivit tillfrågad att godkänna än behöver du inte göra någonting, vi kommer höra av oss till alla kunder så småningom och innan lagen träder i kraft.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton