DU, VÅRT SAMHÄLLE OCH VÅR PLANET ÄR VIKTIGA!

För en hållbar utveckling

VI ARBETAR MED DIGITAL INKLUDERING

Detta innebär att vi kopplar upp fler människor och saker till internet. Vi skapar fler möjligheter till kommunikation.

Vi fokuserar på våra främsta möjligheter att påverka samhället i positiv riktning och bidra med tekniska lösningar, innovativa partnerskap och i förlängningen beteendeförändringar. På så sätt förenar vi samhällsnytta och affärsnytta för att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

DIGITALISERING SKAPAR GYNNSAMMA EFFEKTER

Utveckling och användning av informations- och kommunikations teknik (IKT) ger värdefulla effekter på ett samhälle. Genom ökad uppkoppling får fler människor möjlighet att utforska, uppfinna och dela kunskap som främjar global utveckling.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton