DU, VÅRT SAMHÄLLE OCH VÅR PLANET ÄR VIKTIGA!

Många IT-lösningar förenar samhällsnytta och affärsnytta, vilket bidrar till att nå
FN:s globala hållbarhetsmål.

VI ARBETAR MED DIGITAL INKLUDERING

Detta innebär att vi kopplar upp fler människor och saker till internet. Vi skapar fler möjligheter till kommunikation.

Vi fokuserar på våra främsta möjligheter att påverka samhället i positiv riktning och bidra med tekniska lösningar, innovativa partnerskap och i förlängningen beteendeförändringar. På så sätt förenar vi samhällsnytta och affärsnytta för att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

DIGITALISERING SKAPAR GYNNSAMMA EFFEKTER

Utveckling och användning av informations- och kommunikations teknik (IKT) ger värdefulla effekter på ett samhälle. Genom ökad uppkoppling får fler människor möjlighet att utforska, uppfinna och dela kunskap som främjar global utveckling.