Så påverkas du som konsument när 3G- och 2G-näten avvecklas

Hur kommer nedsläckningen av 3G och 2G att påverka mig?

Nedsläckningen av 3G- och senare även 2G-nätet (även känt som GSM-nätet) innebär att äldre typer av mobiltelefoner, mobila routrar och andra uppkopplade prylar som kommunicerar via 3G eller 2G inte längre kommer att fungera. Du behöver därför kontrollera vilket nät dina saker använder och kan i vissa fall behöva ändra inställningar för att kunna fortsätta använda dem.

Se nedan för instruktioner om vad du behöver göra om du har mobil, router eller andra prylar som endast använder 3G eller 2G. 
 

När sker nedsläckningen?

Utfasningen av 3G-nätet har börjat och sker successivt. Målet är att vi ska vara klara i slutet av 2025. 2G-nätet kommer att leva vidare till slutet av 2027 då det släcks i sin helhet.

Om du har en äldre mobil

Om du har uppkopplade prylar

Om utrustningen kan kommunicera via 2G (även känt som GSM-nätet) kan du använda den ytterligare en tid då 2G-nätet kommer att leva kvar till slutet av 2027. Vi rekommenderar att du så snart som möjligt kontaktar din leverantör och ber dem byta ut denna utrustning.