Varning för telefonbedrägerier

Just nu förekommer samtal där oseriösa aktörer som säljer telekomtjänster till företag ringer upp och utger sig för att ringa från Telia. De påstår bland annat att det finns möjlighet att göra besparingar på kunders befintliga mobilabonnemang.

Oseriösa aktörer försöker ständigt förfina sina metoder för att lura människor och företag. De missbrukar i dessa fall Telias varumärke för att förmå företag att underteckna en fullmakt eller ett avtal i tron att detta sker med Telia. Konsekvensen av det är att företagets mobilabonnemang porteras ut från Telia till annan operatör, och inte sällan på långa avtalstider.

Det är viktigt att aldrig underteckna ett avtal eller en fullmakt utan att noggrant läst och kontrollerat vem som är den verkliga avsändaren och avtalsparten.

Telia samarbetar med ett antal godkända telemarketing firmor som arbetar på uppdrag av Telias företagsaffär. Dessa kontaktar kunder för och med Telia som avsändare. Dessa är: Telisol AB, Dital AB, Com7 AB, Rainbowia AB och Wiraya.

 

Tänk på följande:

  • Godkänn eller signera aldrig avtal eller en fullmakt utan att noggrant läst igenom underlaget och kontrollerat verklig avsändare och vilket företag du faktiskt tecknar avtalet med. 
  • Säkerställ att det står ”Telia” som avsändare om bank-id används för att signera avtal.
  • Klicka eller bekräfta inget på okända länkar som skickats till dig via mail eller sms.
  • Lämna aldrig ut kredit- och bankkortsuppgifter eller lösenord.