Telia antar djärva miljömål

År 2030 ska Telia vara helt koldioxidneutralt och inte heller ge upphov till något avfall.

År 2030 ska Telia vara helt koldioxidneutralt och inte heller ge upphov till något avfall. Denna målsättning omfattar inte bara företagets verksamhet, utan gäller genom hela värdekedjan.
- Vårt miljöarbete kommer att kräva ett gott samarbete mellan kollegor, med andra företag och med offentlig sektor. Vi välkomnar alla och vi är stolta över vår djärva ambition. Vi skulle gärna se att andra anammar målen eller höjer ambitionen ytterligare, säger Johan Dennelind.

Läs mer på teliacompany.com