Uppkopplad äldreomsorg i Stockholm

Nu tar Stockholms stad ett samlat grepp för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom omsorgen och andra sociala tjänster. Inledningsvis erbjuder de bland annat VR-upplevelser och robotkatter på äldreboenden.

Äldreomsorgen står precis som vården inför stora utmaningar framöver, inte minst med tanke på den kommande demografiska förändringen. Det blir en allt större andel äldre, och därmed ett ökat tryck på vård och omsorg. Enligt Stockholms stads prognoser riskerar kostnaderna för äldrevård och sjukvård komma att öka med 270 procent fram till år 2040.1

– Det är mycket viktigt att vi ser till att vi kan låta personalen fokusera på rätt saker – det vill säga att vara med våra brukare och bidra till att de får ett rikt liv, säger Christer Forsberg Philip, CDO på Stockholms stad.

Fokus på information
För ett par år sedan inledde Stockholms stad därför en stor satsning på ”modernisering av sociala system” – däribland äldrevården.

– Vi har ett gammalt it-stöd som kommer att göras om från grunden. Under 2016 gjorde vi en omfattande analys av verksamheternas behov och har nu börjat arbeta med denna modernisering i olika projekt.

Christer Forsberg Philip berättar att de har ett stort fokus på informationsflöden, något som han menar är väsentligt för att de hela tiden ska kunna utveckla sina verksamheter.

– Dessutom kommer vi att fasa in olika smarta lösningar, bland annat för att förbättra tryggheten och att göra vardagen enklare med hjälp av smarta saker i hemmet, säger han.

VR skapar dialog
Inledningsvis har de genomfört flera tester på äldreboenden, där de har använt digitala lösningar som ska skapa en ökad trivsel och berika de boendes tillvaro. I ett av dessa tester erbjöds de äldre nya upplevelser med hjälp av Virtual Reality (VR).

– Vid ett av tillfällena lät vi dem titta på djur- och naturfilmer med VR-glasögon. Det var mycket lyckat, framför allt genom att det blev en spännande dialog efteråt där de pratade med varandra om vad de hade sett.

VR kan också användas för att låta de boende ta del av till exempel konserter och miljöer. Just miljöupplevelser kan vara ett mycket användbart sätt att väcka till minnen liv hos de äldre. Stockholms stad har till exempel använt surfplattor för att låta dem titta på bilder ur det stora arkivutbudet i den digitala tjänsten Stockholmskällan.

Minska digital klyfta
Surfplattor är också ett enkelt sätt att låta personer på ett äldreboende ta del av digitala tjänster som att titta på program ur SVT:s Öppet arkiv, spela spel och kommunicera med anhöriga.

– Vi vill öka tillgängligheten av samhällets digitala tjänster för de äldre, och se till att minska den digitala klyftan mellan äldre och yngre i samhället, säger Christer Forsberg Philip.

Ytterligare ett konkret exempel på nyttan med digitala lösningar är att erbjuda robotkatter till äldre med demens.

– Vissa av de äldre som har behov av ökad trygghet och stimulans upplever det som ett väldigt givande inslag i vardagen, säger Anni Axelsson, projektledare inom moderniseringssatsningen.

Översättningstjänst blir kritisk
Hon berättar att de också har testat att använda en digital översättningstjänst, eftersom det händer att en del av de äldre tenderar att övergå till att kommunicera allt mer på sitt modersmål.

– Det fungerar bra för korta ord, och har bidragit till att hitta lösningar i olika situationer. Men det finns helt klart en utvecklingspotential, så att det på sikt blir möjligt att översätta långa meningar på ett smidigt sätt, säger hon.

Det är en tjänst som antagligen kommer att bli än mer kritisk när en allt större andel av de äldre inte har svenska som modersmål. I Stockholm finns det just nu 192 nationaliteter representerade.

Frigör tid
Nu arbetar de vidare med att implementera digitala tjänster ute på de olika enheterna, något som kräver medarbetarnas engagemang, konstaterar Anni Axelsson.

– Det är en ny teknik som ska fungera som ett komplement till den befintliga verksamheten, så det gäller förstås att i någon mån ändra arbetssätt, säger hon.

För att underlätta har de därför satt ihop ett paket med förslag på de tekniker som fungerade bra i testerna, tillsammans med detaljerade instruktioner om hur de ska användas och vilka som kan ha nytta av dem.

– Samtidigt gäller det att frigöra tid från medarbetarna med hjälp av andra digitala lösningar – kring administration och olika typer av praktisk hantering – så att de få möjlighet att ägna sig mer åt det som kommer brukarna till nytta direkt, säger Christer Forsberg Philip.

Lästips i ämnet

Distansvård ger högre kvalitet på Karolinska
Sjukvården har flera utmaningar att ta sig an just nu – bland annat att kraftsamla inför en åldrande befolkning men även att mer akut se till att göra vården mer tillgänglig.
Läs mer

Mer om vård och hälsa
Med modern e-hälsa blir det möjligt att möta det växande behovet, och höja kvaliteten, inom vård, omsorg och hälsa.
Läs mer

1 Källa: Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad, Bilaga 4. Möjliga projekt (2016)