Större samverkan mellan butiker och e-handel

E-handeln fortsätter att påverka förutsättningarna för fysiska butiker, det framgår av den senaste E-barometern från Postnord. Vi har gått igenom rapporten och sammanställt några av de viktigaste trenderna just nu.

E-handeln fortsätter att knipa åt sig marknadsandelar, under förra året växte den svenska e-handeln med nästan 16 procent och utgör nu närmare nio procent av den totala detaljhandeln. Detta framgår av sammanställningen över utvecklingen 2017 i E-barometern från Postnord1. Här presenterar vi sex tydliga tendenser för digitala och fysiska butiker ur rapporten:

1. Sömlös handel
Svenska företag har blivit allt bättre på omnikanalhandel, så kallad sömlös handel, vilket bland annat handlar om att många har kommit långt i att hålla samma priser oavsett försäljningskanal. Just detta anses vara en av de viktigaste punkterna för en omnikanalstrategi enligt E-barometern.

Företagen har också blivit allt bättre på att erbjuda en enhetlig köpupplevelse, men de har fortfarande mycket att arbeta med när det gäller att individanpassa erbjudanden och lojalitetsbelöningar över kanalgränserna.

2. Mobilen allt viktigare
Mobiltelefonen innehar flera roller i dagens köpprocess och får en allt större betydelse för kundernas beteenden. Under 2017 gjorde i genomsnitt 38 procent av e-handelskonsumenterna minst ett köp med sin mobiltelefon per månad, vilket är en ökning med åtta procentenheter jämfört med året innan. Det är framför allt de yngre konsumenterna som har tagit till sig denna shoppingkanal.

Samtidigt uppger mer än hälften av konsumenterna att de är beredda att ”släppa in” handlarna i sina mobiltelefoner så länge de får erbjudanden och kampanjer i utbyte. Drygt tre av fem konsumenter angav att de den senaste månaden hade tagit emot ett mobilerbjudande från en butik där de är kunder.

3. Kvinnor överger köpcentrum
En av de största förändringarna i konsumenternas köpbeteende under de senaste åren gäller kvinnors shopping i köpcentrum. Bland kvinnor i åldrarna 18–29 år angav 11 procentenheter färre än under 2015 att deras senaste köp genomfördes i ett köpcentrum. Detta är en betydelsefull trend eftersom köpcentrumhandeln är starkt beroende av mode- och skönhetsbutiker.

4. Showrooming & webrooming
Samma konsumentgrupp – kvinnor 18–29 år – är också dominerande när det gäller showrooming, det vill säga att prova eller titta på en produkt i en fysisk butik för att sedan beställa produkten på nätet. Tre av fem i denna grupp hade ägnat sig åt showrooming av modeprodukter, vilket förstås bidrar till att vissa av dessa butiker har en allt tuffare verklighet.

Men betydligt vanligare är det motsatta köpbeteendet, det vill säga att man letar information om en produkt på nätet för att sedan köpa den i en fysisk butik. Detta kallas webrooming, något som mer än hälften av konsumenterna hade ägnat sig åt någon gång under den senaste månaden. Det här köpbeteendet är framför allt vanligt bland hemelektronikkonsumenter. Det sker ofta vid datorn, men det är även vanligt att använda mobilen för research inför ett köp – till och med inne i själva butiken. En av tre konsumenter uppger att de har gjort mobilresearch på plats i en fysisk butik eller i ett köpcentrum.

5. Lönsamma multikanalkunder
De konsumenter som rör sig mellan flera kanaler är generellt sett mer engagerade i köpprocessen, och det visar sig också att de är lönsamma för handeln. Dessa multikanalkonsumenter handlade under årets sista kvartal för drygt 20 procent mer än singelkanalkonsumenter.

Detta innebär, enligt E-barometern, att de handlare som har försäljningen både online och i fysiska butiker måste skapa intressanta shoppingupplevelser både i butik och på nätet för att behålla kunderna när de förflyttar sig mellan kanalerna.

6. Produktinformation via mobilen
En tydlig utveckling är att konsumenterna blir alltmer pålästa inför sina köp, och hela 58 procent anser att de vanligtvis vet mer om varorna än butikens personal. Detta ställer nya och högre krav på personalen i butiken att fånga kundernas förtroende och agera rådgivare, enligt E-barometern.

Under förra året blev det också allt fler som vill kunna använda sin telefon för att se lagersaldo i butiken av en viss vara – nu är det så många som 76 procent av kunderna som är intresserade av det.

Foto: Johnér / Caiaimage

Källa
1 Postnord

Läs också
En ny plattform för framtidens detaljhandel
Smarta leveranser hett konkurrensmedel
Livsmedelsfusk kan stoppas av blockkedjor
Axfood följer med när kunder blir digitala