Digitalisera för miljöns skull

Det finns en stor outnyttjad potential med dagens digitala verktyg - nämligen att minska miljöpåverkan. Nu ska en ny guide främja fruktbara samarbeten med fokus på miljöutmaningar, inte minst i våra snabbt växande städer.

Klimatfrågor och digitala innovationer är två ämnen som allt oftare uppmärksammas i olika medier. Men alltför sällan kopplas ämnena samman. Potentialen i denna kombination har nu uppmärksammats i en rapport från Ericsson, där man konstaterar att de globala utsläppen av växthusgaser kan minskas med hela 15 procent från år 2010 till 2030 som ett resultat av smart it-användning.1

Syftet med en ny guide, Digitalisera för miljön!, från Centre for Sustainable Communications (CESC) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) är just att initiera nya smarta lösningar inom området.2

– Hittills har det inte varit tillräckligt tydligt hur digitaliseringen kan minska vår miljöpåverkan, säger Mattias Höjer, forskare vid CESC som tillsammans med Tina Ringenson, CESC, tagit fram guiden.

Hamnar mellan stolarna
Guiden riktar sig till den som arbetar med miljö- eller digitaliseringsfrågor i kommun, landsting eller på företag. Med hjälp av konkret information och goda exempel vill CESC stimulera samarbete över enhetsgränser.

– En anledning till att det inte har hänt mer är att ansvaret lätt hamnar mellan stolarna i en traditionell organisation. I exempelvis en kommun arbetar it-avdelning och miljöförvaltning ofta på varsitt håll. Det här är frågor som rör flera discipliner, säger Mattias Höjer.

”Digitalisera för miljön!” ska enligt honom i första hand ses som ett diskussions- och inspirationsunderlag, inte som en handbok med färdiga svar. Men de räknar ändå upp flera konkreta möjligheter som kan bidra till det de kallar en miljöstrategisk digitalisering.

Intensifierad användning
För det första leder digitaliseringen av samhället till att enorma mängder data och information som kan belysa olika miljöproblem finns tillgänglig.

Dessutom finns det stora möjligheter till att använda digitala tjänster för att ersätta saker, vilket gör att vi kan spara på resurser. Det kan då handla om minskat resande, minskad konsumtion av prylar och minskat behov av lokaler.

Den tredje möjligheten som öppnas är en intensifierad användning av det som redan finns. På det sättet kan vi spara på resurser, helt enkelt genom att vi nyttjar det befintliga mer – och bättre. Intensifiering kan leda till effektivisering, vilket man också uppnår genom att helt förändra hur något görs med hjälp av digital teknik; till exempel med energismarta fastighetslösningar.

Fritt fram att ändra
Ett intressant grepp med den nya guiden är att man faktiskt uppmuntrar till att ”låna, ändra eller sno innehållet” i den.

– Ett företag eller en kommun kan ladda ner originaldokumentet och byta exemplen mot sådant som är mer relevant för deras verksamhet. Det är också fritt fram att byta ut KTH-logotypen mot deras egen logotyp – så länge de anger oss som källa – och sedan sprida den på valfritt sätt, säger Mattias Höjer och tillägger:

– Idealet vore att lyckas inspirera till en rad workshops kring detta ämne runt om i landet, då har vi verkligen uppnått vårt syfte.

TIPS! Här hittar du Digitalisera för mijön

1 Exploring the effect of ICT solutions on GHG emissions in 2030
2 CESC var ett tioårigt projekt som tog slut vid årsskiftet 2017/2018.

Läs också
Uppkopplade mossväxter ger bättre luft i storstaden
På gång - Nya alternativ till batterier
Dynamiska priser kan minska matsvinn