Butiker och e-handel i symbios

Den fysiska butiken är långt ifrån dödförklarad, trots den starkt växande e-handeln. Däremot gäller det att hitta nya sätt att kombinera försäljningskanaler – och anpassa sig till nya beteenden och förväntningar hos kunderna.

Walmart är världens största detaljhandelskedja med ett butiksnätverk som sträcker sig över 28 länder. De satsar medvetet på att ligga i framkant även när det gäller e-handel1 och har en stadigt ökande onlineförsäljning. Nu börjar de också experimentera med att kombinera digital och fysisk handel, helt i linje med det moderna sättet att tänka ”omnikanal”.2

I två testbutiker, i Texas respektive Florida, låter de kunderna ta del av vad som kan bli nästa generation av stormarknader. Här finns bland annat:

• Ett utökat sortiment, där de erbjuder kunderna mer än det som finns inne på hyllorna. Via pekskärmar i butikerna, mitt bland varuhyllorna, lägger kunden en online-beställning, betalar i kassan och hämtar sedan varorna efter två dagar.

• Pekskärmar för att lägga digitala beställningar i delikatessdisken. Varorna hämtas upp när man har shoppat klart resten. Ett koncept som de tänker ska kunna appliceras även på andra avdelningar i butiken.

• Interaktiva digitala bord som instruerar kunderna om modern teknik för hemmet och tipsar om lösningar.

• Självscanning, både som vanligt med butikens handenheter och med den egna mobilen.

• ”Serviceknappar” som man trycker på att för att tillkalla personal – då går en signal till de medarbetare som är experter på varorna i den avdelning där kunden befinner sig.

• Möjlighet att hämta varor som beställts på nätet med ”drive-thru”, alltså utan att behöva kliva ur bilen.3

Vissa av funktionerna finns visserligen hos andra kedjor, men det är kombinationen som kan vara det vinnande greppet.

Amazonkunder vill ha butiker
Det är inte enbart Walmart som bedömer ett fortsatt behov av fysiska butiker. De flesta kunder är intresserade av att kunna se, känna och bedöma åtminstone vissa typer av produkter.

Det finns exempelvis en studie som visar att även 7 av 10 kunder hos e-handelsgiganten Amazon – som säljer för motsvarande närmare två miljoner kronor varje minut4 – hellre skulle handla i en fysisk Amazon-butik än i deras e-butik.5

E-handlare hyr platser
Ytterligare ett exempel på hur fysiska butiker kan leva vidare i symbios med den ökande e-handeln är butikskonceptet Bulletin. De har hittills öppnat två butiker i New York där de hyr ut tillfälliga ytor till framför allt e-handlare, som kan hyra allt från ett hyllplan till en hel avdelning i butiken.6

Det blir då som ett slags minigalleria, men med den agilitet och flexibilitet som vi ser allt mer av i digitaliseringens fotspår. Med några veckors mellanrum byter de teman i butikerna och tar in helt nya produkter.

Man kan också se det som en utveckling av showroom-tanken, eftersom en del av konceptet är att konverteringen – att kunden verkligen slår till och handlar – inte nödvändigtvis behöver ske i butiken. Istället tänker man att butiken mycket väl kan fungera enbart som en marknadsföringskanal – och som ett sätt att skapa starkare kundupplevelser och interagera med kunderna.

Läs också
Större samverkan mellan butiker och e-handel
En ny plattform för framtidens detaljhandel
Smarta leveranser hett konkurrensmedel

1 Läs mer: Walmarts strategi - köpa startups
2 Läs mer: Omnikanal för sömlös shopping
3 Källa: Handelstrender
4 Källa: Visual Capitalist
5 Källa: Retail Touchpoints
6 Källa: JWT Intelligence