Brottsförebyggande teknik i smarta staden

I den digitaliserade smarta staden går det att arbeta brottsförebyggande med ny teknik, bland annat genom att göra snabba analyser av öppen data för att se var det finns akut behov av insatser.

I den kaliforniska kuststaden Santa Cruz har myndigheterna hittat nya sätt att få bukt med den höga brottsligheten. Man har utvecklat digitala lösningar för att stärka säkerheten och tryggheten, bland annat genom att med hjälp av avancerad dataanalys identifiera mönster i historisk brottsstatistik.

På det sättet försöker polisen att förutse brott och sända polispatruller till områden vid tidpunkter då det är hög sannolikhet att brott kommer att begås där.

De verkar också ha lyckats; det totala antalet brott har där minskat med 12 procent och inbrott med 26 procent.1

Samverkan för kartläggning
Även här i Sverige finns flera initiativ som tar ny teknik till hjälp i det brottsförebyggande arbetet. Inte minst den omfattande satsningen Embrace, som drivs av bland annat forskare på Örebro universitet i samarbete med Polisen och kommuner. Syftet med Embrace är bland annat att på ett användarvänligt sätt kartlägga och analysera brott och otrygghet.2

Detta ska leda till ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete, i samverkan mellan olika aktörer.

Tanken är att systemet ska användas av bland annat tjänstemän med brottsförebyggande ansvar, fastighetsbolag, bevakningsföretag, försäkringsbolag, Polisen, forskare – och olika konstellationer där representanter från dessa aktörer– vill samarbeta kring en gemensam lägesbild och åtgärder.

Ger tydlig bild av resursbehov
Genom att man automatiskt hämtar uppgifter om brott från Polisen, men också manuellt från bland annat fastighetsvärdar, skapas en databas. Denna kompletteras sedan med exempelvis statistik från SCB om arbetslöshet och ohälsotal i de aktuella områdena. Efter att detta har bearbetats i ett analys- och kartläggningsverktyg skapas en tydlig bild av var det behövs resurser.

Embrace kopplar dessutom Googles applikation Street View till detta, så att det går att få en detaljerad bild av omgivningarna där brott har skett. På det sättet går det att göra ytterligare analyser av bakgrunden till brotten eller varför en plats upplevs som otrygg.

Grannsamverkan på nytt sätt
Några andra digitala brottsförebyggande insatser som har startats i Sverige är Trygve och Coyards. Dessa har tagit ny teknik till hjälp för att utveckla den traditionella grannsamverkan, vilket i sig är en metod som har god brottsförebyggande effekt.3

– Jag vet också att det finns enskilda kommuner, bland annat Helsingborg, som bygger upp system i egen regi. Där bygger en del av initiativet på att använda öppen data för att göra uppföljningar som åskådliggör problemen, säger Linda Lindblom, projektledare på Brottsförebyggande rådet (Brå).

Det finns goda möjligheter att använda ny teknik för att öka tryggheten i ett bredare perspektiv, menar hon.

– I just Helsingborg tittar de även på möjligheten att använda sensorer för att vid behov tända belysningen i områden som kan kännas otrygga om de är mörka.

Både bostäder och offentliga miljöer
De olika satsningarna som pågår just nu kompletterar varandra väl, konstaterar Linda Lindblom: digital grannsamverkan har allra störst effekt på bostadsinbrott, medan de kommunala initiativen riktar in sig på offentliga miljöer.

– Jag hoppas att det blir en bra samverkan kring detta, så att det fortsatta utvecklingsarbetet blir effektivt. Vi har ju kommunalt självstyre i Sverige, men det är ju inte så lyckat om alla kommuner ”uppfinner hjulet” på egen hand, säger hon.

Läs också
Kombitjänster för ett smartare vardagsresande
IoT i samhällets tjänst
E-hälsovård i Region Skåne

1 Källa: Rapporten Smarta städer för hållbara samhällen
2 Källa: ORU
3 Källa: Brottsförebyggande rådet