AI hjälper läkare analysera röntgenbilder

Artificiell intelligens kan bidra till effektivare vård på olika sätt. Nu ska AI-stöd vid bedömning av röntgenbilder testas av ortopeder på Danderyds sjukhus.

Max Gordon är biträdande överläkare i ortopedi vid Danderyds sjukhus och forskare vid

Karolinska Institutet, och ligger tillsammans med några kollegor bakom den nya mjukvaran som ska hjälpa till med bedömningar av röntgenbilder. Systemet ska under våren 2018 börja testas av ortopeder på Danderyds sjukhus.

– Röntgenbilder är en viktig del av den bedömning som en ortoped gör. Många av bilderna går snabbt att bedöma, medan andra kräver mer noggrann analys eller att man känner fysiskt på patienten för att förstå skadan bättre, säger Max Gordon.

Tanken är att det AI-baserade bildbedömningssystemet ska kunna hjälpa till med de enklare bedömningarna.

– Läkaren kan få en första bedömning för att sedan gå in och verifiera att utlåtandet stämmer. På det sättet frigörs tid, som läkaren då kan lägga på de mer krävande fallen. Det är ont om ortopeder och radiologer, så all tidsbesparing som är möjlig är mycket värd.

Lika bra som en läkare
Bildanalyser som bygger på AI är inget nytt, det utvecklas på många håll. Men bedömningen som sker på ortopedkliniken skiljer sig från många andra, förklarar Max Gordon.

– Normalt ska datorn hitta och analysera det som dominerar bilden, men här handlar det istället om att hitta små avvikelser i bilden. Sådant som garanterat inte dominerar, och det är en klart större utmaning för en dator.

Efter att ha matats med över en miljon röntgenbilder på olika kroppsdelar har den artificiella intelligensen i alla fall gjort att mjukvaran klarar av att hitta lika många frakturer som en läkare.

– När vi har testat systemet visar det sig att läkaren och datorn är – kvantitativt sett – lika bra på att göra bildbedömningarna. Däremot är det inte samma träffar som de får fram, utan de är bra på olika saker. Kombinationen av människa och maskin är därför den överlägset bästa, säger han.

Blir av med 50 procent
Max Gordon tror alltså inte att mjukvaran som utvecklas ska kunna ersätta människorna i vården, utan att den ska bidra till att det går att fokusera på rätt saker.

– Jag kan tänka mig att läkarna ganska snart skulle kunna bli av med 50 procent av bildbedömningarna. Den resterande halvan skulle då få mer tid, vilket är mycket önskvärt – dagens röntgenbilder rymmer mycket mer information än vad vi tar vara på, helt enkelt för att vi inte har tid att analysera dem noga.

Under våren räknar han med att de har en pilotverksamhet i mindre skala i gång, efter att bland annat ha kommit till rätta med hur patienternas personuppgifter ska hanteras på rätt sätt i systemet.

Och förväntningarna på vad AI-mjukvaran kan göra är stora.

– Kollegorna är mycket ivriga att få komma ihåg med det här. Deras förväntningar är nästan frustrerande höga, det känns lite jobbigt att försöka leva upp till dem. Det finns definitivt ett uppdämt behov av att hitta effektiviseringsåtgärder inom ortopedin.

Kan upptäcka cancer
Max Gordon tror att den här typen av AI-stödda bildbedömningar kommer att kunna användas till en hel del andra vårdområden än ortopedi framöver. Bland annat till vävnadsprover, där man framför allt kan upptäcka cancerformer.

– Det är ett område där man har redan framgångsrikt har testat AI för motsvarande typ av bedömningar. Det råder brist på patologer också, så det här är en ytterst angelägen utveckling. Att bedöma hudåkommor och skilja olika varianter åt är en annan given användning för den här tekniken, säger han.

Foto: Johnér / Cultura Creative

Läs också
Positionering ger bättre vårdkvalitet
Kroniskt sjuka får digitalt stöd
Ökat ansvar för den egna hälsan