Jobba i fabriken hemifrån

Det blir allt vanligare att jobba hemifrån delar av sin arbetstid. Hittills har det framför allt gällt kontorsarbete, men utvecklingen inom automation öppnar möjligheter även för fabriksarbetare.

Numera börjar det snarare bli regel än undantag att jobba hemifrån ibland. Ungefär två av tre svenskar (64 procent) som arbetar använder ibland internet för att jobba hemifrån, enligt den årliga rapporten ”Svenskarna och Internet 2017” från Internetstiftelsen i Sverige. 1

Det här är höga siffror internationellt sett; inom EU är det bara Danmark som uppvisar högre andel arbetstagare som använder ny teknik för att jobba på distans. 2

Men det här är något som än så länge i första hand gäller personer med någon form av kontors- eller administrativa uppgifter, nu verkar det dock kunna spridas till fler yrkeskategorier. 

På MIT (Massachusetts Institute of Technology) har nämligen ett forskarlag vid deras laboratorium för datavetenskap och Artificiell Intelligens tagit fram ett system som gör det möjligt för fabriksarbetare att utföra sina uppgifter på distans – till exempel hemifrån på sikt.3

Styra robot med VR
MIT:s system bygger på VR-teknik (Virtual Reality), där användaren förses med ett headset och hand-enheter. Med gester och knapptryckningar i olika kombinationer kan en robot på en helt annan plats styras i realtid.

Grundtekniken med telestyrning av robotar på distans har funnits sedan tidigare, men den har haft begränsningar: antingen har användaren varit tvungen att acceptera en märkbar fördröjning mellan de egna och robotens rörelser, eller så har det krävts en kombination av exceptionell datorkraft och extraordinär kommunikationskapacitet för att det ska fungera.

Det system som MIT-forskarna har presenterat lär inte lida av någon av dessa brister. Operatören får agera i en virtuell miljö med hjälp av headsetet och får därmed en känsla av att utföra uppgifterna i symbios med roboten, utan några fördröjningsstörningar.

De har i ett första steg testat systemet genom att låta en robot – på många mils avstånd från operatören – utföra enkla sysslor som att plocka skruvar och sätta ihop olika klossar. Framöver ska systemet utvecklas så att robotarna kan utföra allt fler och allt mer komplexa uppgifter.4

Lockar spelintresserade unga
En möjlig bieffekt av att blanda in VR i traditionella industrijobb kan vara att de lockar fler unga att intressera sig för branschen. Även om enkla och monotona uppgifter övertas av maskiner så kommer det att finnas ett stort behov av utbildade operatörer inom industrin framöver. Genom att få in moment som påminner om spelvärlden hoppas man på att göra branschen mer attraktiv. 

Dessutom är det överlag viktigt att kunna erbjuda möjligheter till distansarbete, oavsett bransch. För att kunna attrahera framför allt den yngre generationen behöver man erbjuda flexibilitet. Faktum är att åtta av tio anställda under 30 år anser att möjligheten till flexibelt arbete är avgörande för valet av arbetsgivare.5

Läs mer om PIMM ett aktuellt projekt i Sverige:
När 5G-näten är i drift lär många verksamheter kunna ta ett kliv i utvecklingen av distansmöjligheter. Redan nu arbetar till exempel gruvbranschen målmedvetet med sådana lösningar utifrån den nya tekniken i nätverket PIMM (Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining).6 Ericsson, Volvo CE och Boliden är tre av de partner som ingår i projektet, där de tillsammans med bland andra ABB, SICS, Telia och Luleå Universitet med gemensamma krafter ska se till att förnya den svenska gruvbranschen. Rejält.

1 www.svenskarnaochinternet.se
Källa: http://www.prevent.se/arbetsliv/ovrigt/2017/flest-distansarbetare-i-norden/
3 Källa: https://www.nyteknik.se/automation/vr-teknik-fran-mit-kan-lata-fabriksarbetare-jobba-hemifran-6876470
4 Källa: https://www.nyteknik.se/automation/vr-teknik-fran-mit-kan-lata-fabriksarbetare-jobba-hemifran-6876470
5 Källa: https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2016/April/Rapport-om-arbetsplatsen-i-digital-forandring
6 Källa: https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2016/April/Uppkoppling-under-jord-ger-stora-vinster

DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN
Gränsen mellan den fysiska och virtuella arbetsmiljön suddas ut och detta skapar nya förutsättningar för ett effektivare och flexiblare arbetsliv.
Här kan du läsa mer>