Ekosystem skapar kundvärde genom samverkan

Samarbeten i nya typer av nätverk är grunden för dagens – och framför allt framtidens – affärsmodeller. Har man inte börjat omvandlingen ”från egosystem till ekosystem” är det hög tid nu. Det menar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia Sverige.

Trenden är inte på något sätt ny; det är nu flera år sedan kombinationen av globalisering och digitalisering på allvar började rucka på spelplanerna inom bransch efter bransch. Men förändringstakten har accelererat och nu går det fort – det gäller att hänga med och se till att man har en plats i det nya marknadslandskap som breder ut sig, konstaterar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia Sverige.

– Digitaliseringen har gjort att traditionella värdekedjor har ifrågasatts och i vissa fall brutits upp. Därför är det viktigt att som företag backa och fundera över vad som är grundidén i erbjudandet, för att därefter se över sitt kundlöfte, säger han.

Han exemplifierar med ett fiktivt bolag som länge levt gott på industritillverkning, och tillskansat sig en bra plats på marknaden som borrleverantör.

– Frågan är nu om man verkligen ska vara borrleverantör – eller om det är hål som man ska börja leverera. Det är ju faktiskt hålen som kunden är intresserade av, inte utrustningen i sig.

 

Behov av nätverk

Det blir alltså en fråga om att bestämma varför företaget finns till – antagligen är det inte som man traditionellt har tänkt; att vara duktiga på att leverera högkvalitativa borrar.

– Det kan definitivt behövas en god dos mod för att göra den här typen av ifrågasättanden. Men att det är nödvändigt är ju givet, säger Magnus Leonhardt och lyfter Kodak och Facit som två klassiska exempel på vad som händer annars.

Inom alla branscher, i stort sett utan undantag, gäller det framför allt att ha med digitaliseringens utmaningar och möjligheter i beräkningen. Något som i sin tur leder till ett behov av nätverk.

– Vart den tekniska utvecklingen är på väg är det väl ingen som vet med säkerhet. Det enda som man kan slå fast är att utvecklingen kommer att fortsätta, och att den kommer att gå allt snabbare. Att veta hur möjligheterna bäst tas tillvara kräver spetskompetens inom flera områden – något som knappast något företag har råd att ha internt längre.

 

Bygga starka lag

Men det räcker inte med att på ett rätt traditionellt sätt arbeta med underleverantörer av avancerade tjänster. Istället gäller det att börja verka i ekosystem kring kunden, eller där kunden kanske till och med ingår.

– Det är något annat än ett vanligt partnerskap, här bygger man starka lag där målet är att alla ska vara vinnare.

Ensam är som bekant inte stark, det är en sanning som är ytterst aktuell och fullt giltig. De gamla ”egosystemen” där företag satt och bevakade sina strategier och kundrelationer ersätts alltså av ekosystem som präglas av öppenhet och samverkan.

– Det är klart att det är jättesvårt. Men något som är helt grundläggande i denna nödvändiga förändring är att den kommer från högsta ledningen i företaget. Det krävs att det först finns en företagskultur som präglas av detta förhållningssätt, annars spelar det ingen roll hur framtidsanpassade planer man tar fram, säger han.

 

Interna ekosystem

Detta är en resa som Telia själva har erfarenhet av, berättar Magnus Leonhardt.

– Vi har fått ta ett steg tillbaka och ompröva vilken roll vi ska ha på marknaden. Vilket då har lett till ett fokus på att anpassa företagskulturen till de nya förutsättningarna. I ett stort företag omfattar det även att etablera interna ekosystem som sträcker över traditionella gränser och där medarbetare samarbetar i tvärfunktionella team.

Telias kulturresa innebär även att de utforskar nya arbetssätt med externa aktörer som kunder och partners, konstaterar han.

– De senaste åren har vi till exempel satt en ny samverkansmodell på plats för våra stora företagskunder för att bland annat kunna driva gemensamma strategiska initiativ och innovationsprojekt som skapar värde över tid.

Tips! Ta reda på mer om vad som krävs för att lyckas när ni ska agera i nya typer av ekosystem och samverkansmodeller: http://c2b.telia.se/ekosystem/

 

Talar på Telia Connect2Business 2018 
Magnus Leonardt är strategi- och innovationschef för Telia Sverige och balanserar ett långsiktigt förändringsarbete och kunddriven innovation med att utmana verksamheten i vardagen. Magnus kommer att berätta mer om varför resan från ego- till ekosystem är så viktig för att kunna axla rollen som en ny generations telekomoperatör och hur det skapar nya digitala affärsmöjligheter och värden för företaget och dess kunder. Läs mer på telia.se/c2b och där kan du också anmäla dig och se eventet LIVE