Även större företag lockas av co-working

Co-working har ansetts hänga ihop med den framväxande skaran småbolag och ensamföretagare. Men även stora, etablerade bolag har mycket att vinna på att hyra platser på det som kan liknas vid en uppdaterad version av kontorshotell.

Hittills har co-working-trenden kopplats samman med den accelererande utvecklingen av frilans- och distansarbete, både i Sverige och internationellt. Cirka hälften av den amerikanska arbetskraften bedöms vara frilansande år 2020 och distansarbete förutspås vara normen i Storbritannien år 2022.[1] Den så kallade gig-ekonomin, med korta uppdrag istället för långa anställningskontrakt, hänger också ihop med detta.

I storstäder runt om i världen börjar det dyka upp lokaler med kontorsytor och enstaka platser som kan hyras på ytterst flexibla villkor. Faktum är att i London har det relativt nystartade bolaget Wework, som tillhandahåller lokaler med delade arbetsplatser och backoffice-funktioner, blivit den största privata hyresvärden för kontorsfastigheter på bara några år.[2]

Google har hakat på trenden

I London finns också ett av Googles svar på denna trend – Google Campus[3] – där entreprenörer och frilansare kan ansöka om kostnadsfritt medlemskap. Det ger dem sedan möjlighet att använda arbetsplatser i lokalerna, och att delta i en rad olika evenemang som arrangeras. Google Campus finns i redan i flera andra städer också, bland annat Berlin och Madrid.

Co-working gör det lättare för mindre, nystartade bolag och egenföretagare att hitta arbetsplatser som erbjuder gemenskap och service. Företag kan också enkelt skala upp – eller skala ner – sin verksamhet via flexibla och korta hyreskontrakt.

Ökat samarbete i nätverk

Men även stora och etablerade bolag kan ha nytta av co-working-platser, vilket förklarar varför företag som Microsoft, McKinsey, Deloitte, Amazon och Facebook hyr in sig i flexibla co-working-kontor världen över.[4]

– Till en början var det bara mindre företag som var intresserade av att arbeta i co-working-ytor, men nu har vi märkt att det även är större företag som vill köpa platser, säger Andreas Broryd, vd på Workaround, en marknadsplats för flexibla korttidsuthyrningar av kontorsplatser.

Han menar att efterfrågan bland annat beror på en önskan om ett ökat samarbete i nätverksform.

– Man vill riva murarna mellan företagen. Det är en av poängerna med co-working, att det ska gå lätt att arbeta gemensamt och att det ska finnas många öppna ytor.

Dessutom kan det finnas en annan fördel, konstaterar han, nämligen att det kan erbjuda medarbetare ett bra alternativ till distansarbete och att de därmed slipper en hel del tidsödande pendlingsresor.

Utbyte av idéer

Men den främsta poängen är ändå att de moderna co-working-kontoren erbjuder kreativa miljöer. De har ytor som fungerar som naturliga mötesplatser med möjligheter till spontana möten för inspiration och att lära av varandra.

– Man kan få mycket input om man sätter en del av ett företag i ett co-working-kontor. Det underlättar samarbete och samverkan. En stark drivkraft för stora bolag är att utbyta idéer med andra företag, säger Ylva Berg, ansvarig för digitaliseringen på Coor.

När vi nu går mot ett samhälle som domineras av kunskapsarbete och lösningar som tas fram i värdenätverk är den här typen av samlingspunkter ytterst värdefulla.

– Dessutom kommer det att vara helt avgörande med flexibla och attraktiva arbetsytor när man ska rekrytera morgondagens talanger, säger Ylva Berg.

Hon är övertygad om att andelen traditionella kontor kommer att minska till förmån för nya typer av arbetsytor.

– Men kontor i någon form kommer att ha en funktion även i framtiden. Vi människor vill träffas, det är en naturlig drivkraft att söka samhörighet.

 

TIPS: Mer om co-working fås i Telias webbpodd Work in progress “Vad händer med kontoret?”

 

Läs också

Modernt distansarbete skapar digitala nomader

Tajma arbetsdagen perfekt

Öppenhet och samarbeten utvecklar Visma

 

NOTER

[1] Källa: http://c2b.telia.se/media/1189/rapport_den-digitala-arbetsplatsen.pdf

[2] Källa: https://www.va.se/nyheter/2018/04/23/investerare-flockas-till-nytt-kontorskoncept---co-working-spas-en-ljus-framtid-owilli/

[3] https://www.campus.co/

[4] Källa: https://www.va.se/nyheter/2018/04/23/investerare-flockas-till-nytt-kontorskoncept---co-working-spas-en-ljus-framtid-owilli/