Effektivare byggbransch med digitala innovationer

Nu kommer allt fler moderna digitala verktyg som förbättrar olika arbetsprocesser inom byggbranschen, som hittills legat efter många andra branscher när det gäller digitalisering. Detta förväntas bidra till bland effektivare och mer miljövänliga husbyggen.

Digitaliseringen i den svenska byggsektorn har varit låg jämfört med många andra branscher. Men nu accelererar utvecklingen, i alla fall enligt en undersökning som Industrifakta gjort på uppdrag av Svensk Byggtjänst.[1]

Undersökningen presenterades våren 2017, och ledde bland annat till att bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson bjöd in byggbranschen till ett rundabordssamtal om branschens digitala omställning. Inför samtalet konstaterade han att digitaliseringen i branschen har stor utvecklingspotential och kan bidra till både kostnadseffektivisering och miljövinster.[2]

Organisationen IQ Samhällsbyggnad konstaterar samtidigt att en stor global studie har visat att byggplatsens arbetsproduktivitet kan öka med 50 procent, framför allt tack vare en ökad användning av molnbaserade, virtuella ”flygledartorn” för att koordinera byggandets aktörer baserat på realtidsdata.[3]

Men det är inte bara effektivisering och kostnadsbesparingar som är fördelar med ökad digitalisering av byggbranschen, en annan stor vinning är att det kan bli säkrare för medarbetarna på plats, vilket vi tidigare skrivit om här.

Universitet i samarbete om digitalisering

Sedan Industrifaktas undersökning presenterades har en del redan hunnit hända inom området. Bland annat har det omfattande utvecklingsprojektet Uppkopplad byggplats inletts. Luleå tekniska universitet ansvarar för projektet i samverkan med Linköpings universitet, Telia och sex andra företag från bygg- och telekomsektorerna. Projektet kommer att pågå i minst tre år.[4]

Ett mindre projekt som också har startats nyligen heter Bygg 4.0 och drivs av byggbolaget Veidekke, SABO, Örebro bostäder och ytterligare några samarbetspartner. De har bland annat ambitionen att etablera en svensk ”BuildTech”-arena för startup-bolag och etablerade företag.

App för hantering av sten och jord

En av de nya svenska digitala lösningarna för branschen är Loop Rocks, en app för smartare hantering av sten, jord och fyllnadsmassor. Där får användaren en överblick av överskotts-, underskottsmassor, transportbehov och olika anläggningar i det aktuella området.

Därigenom går det att se vilka möjligheter som finns för att hantera massor, och finns det inget bra alternativ går det att lägga upp en egen annons.

Utgångspunkten för tjänsten är enligt Loop Rocks att bygg- och konstruktionsbranschen står för ungefär en tredjedel av allt avfall som produceras i världen och även i Sverige. Med digital teknik går det alltså att minska branschens miljöpåverkan.[5]

Effektivisering av projektledningen

En annan utmaning för branschen är att nå de uppsatta målen, vilket ska kunna underlättas med exempelvis Fieldly, ett digitalt verktyg som förenklar projektledning för byggföretag.

Två andra digitala verktyg, bland annat ett som ska underlätta för projektledaren i byggbranschen, har utvecklats i Sverige av Fredrik Sandebert på Hardhat. Med en vanlig projektplan som grund kommer Hardhat-tjänsten automatiskt begära in rapporter om exakt det som är aktuellt och lyfta fram de uppgifter som behöver prioriteras, till exempel inför en vanlig arbetsdag.

– Traditionellt sett ägnar byggprojektledare väldigt mycket tid åt att åka runt och inspektera på olika byggarbetsplatser för att skaffa sig en bild av läget och sedan bestämma vilka eventuella åtgärder som behövs. Med Hardhat kan projektledaren istället överlämna till exempelvis platschefen att ”pricka av” i en tillhörande app – Hardhat ID06 – vad som är gjort med en viss periodicitet.

Digitaliserad hantering av arbetskraft

Han har även utvecklat en app som fungerar som en smart stämpelklocka och utgår från ett lagkrav som infördes 1 januari 2016, nämligen att Skatteverket kräver att alla som arbetar på en byggarbetsplats måste finnas registrerade i en personalliggare.

För att se så att detta efterföljs gör Skatteverkets representanter oanmälda besök på byggarbetsplatser, då de ber stämmer av listan och med de som är närvarande.

– Om det finns någon person på bygget som inte är registrerad så räknas han eller hon direkt som svart arbetskraft. Även det motsatta – någon som är registrerad men inte på plats – räknas som ett misstag, och för varje sådant misstag utgår böter på för närvarande 2 500 kronor, förklarar Fredrik Sandebert på Hardhat.

Hardhats system bygger på att alla på bygget lägger deras app i mobilen, och sedan känner den automatiskt av med GPS när en person är i närheten av bygget.

– Om man då inte är inloggad kommer det upp en förfrågan om man har glömt att registrera sig, och motsvarande notis dyker upp när mobilen känner av om man lämnat byggområdet. På det sättet finns det alltid korrekta uppgifter i personalliggaren.

Foto: Susanne Kronholm / Johnér


Läs också

Uppkopplad byggarbetsplats säkrare och mer effektiv

Lantmäteriet tar hjälp av blockkedjeteknik

Framtidens bostäder skapas med digital hjälp

Sensorer gör fastigheter smartare i Umeå
 

NOTER

[1] http://info.byggtjanst.se/rs/626-CSV-637/images/d5_digtaliseringsundersokning.pdf

[2] Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/rundabordssamtal-om-byggbranschens-digitalisering/

[3] Källa: https://hallbarstad.se/iq-samhallsbyggnad/nu-kopplar-vi-upp-byggplatserna/

[4] Läs mer: https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2017/Augusti/uppkopplad-byggarbetsplats-sakrare-och-mer-effektiv

[5] Källa: https://www.aktuellhallbarhet.se/digitalisering-nodvandig-cirkulara-floden-byggsektorn/