Smarta övergångsställen ökar säkerheten

Våra städer blir snabbt allt smartare; nu är det gångtrafikanterna som får hjälp av några nya innovationer.

För många stadsbor kan övergångsställen vara en källa till irritation i vardagen. Bilförare stör sig på att de får vänta länge på grönt ljus när gångtrafikanterna har kommit över gatan för länge sedan, medan de fotgängare som går långsammare än genomsnittet kanske inte ens hinner över innan det slår om till röd gubbe.

Därför är det knappast konstigt att det jobbas på tekniska innovationer som ska lösa detta problem.

Styr övergångsstället med app
I holländska Tilburg installerades våren 2017 ett system som ska underlätta för den som behöver lite längre tid på sig att korsa gatan. Användaren behöver ha appen Crosswalk i sin mobil, och vid det smarta övergångsstället finns sedan sensorer som ”övervakar” en del av den intilliggande trottoaren.

På det sättet upptäcks fotgängaren och får grönt ljus en extra stund. Det finns fyra fasta tidsinställningar, och vilken som väljs avgörs först och främst av användarens rörelseförmåga – hur snabbt hen går – men systemet ser samtidigt till att inte hejda trafiken onödigt länge.

Bolaget som har utvecklat Crosswalk, Dynniq, arbetar också med att ta fram varianter som ska underlätta för cyklister och synskadade som ska korsa en gata.1

Gå över där och när det passar
En annan innovation, som har testats på en gata i London, är nästan som ett övergångsställe ”on demand”. Starling Crossing heter konceptet som har skapats på initiativ av försäkringsbolaget Direct Lines.

Bakgrunden till innovationen är att det är många som blir påkörda vid de traditionella obevakade övergångsställena, och på det här sättet hoppas försäkringsbolaget minska antalet olyckor.

Här aktiveras övergångsstället av att någon närmar sig och vill korsa vägen – och först när systemet bedömer att det är läge att ta sig över dyker de vita ränderna upp på gatan. Underlaget är fyllt av led-lampor, och placeringen av övergångsställen kan variera lite på gatan, beroende på var det passar bäst för fotgängaren och trafiksituationen.

Källa
1 Springwise

Läs också
Smartare städer med öppna data
Digitala ekosystem skapar värde för smarta samhällen
Mälarenergi bygger värden för samhällsnytta