Kroniskt sjuka får digitalt stöd

Kroniska sjukdomar håller på att växa till ett stort samhällsproblem. Med ny teknik går det att stötta de kroniskt sjuka och samtidigt bidra till att minska vårdkostnaderna.

Närmare hälften av alla svenskar har numera en kronisk sjukdom. En stor del av vårdens resurser används för dessa patienter; de står för cirka 80-85 procent av sjukvårdskostnaderna. Kronisk sjukdom ligger även bakom en majoritet av kostnaderna för ersättning vid sjukfrånvaro.1

– Det här är ett växande problem, dels på grund av att vi blir allt äldre och därmed riskerar att få någon kronisk sjukdom. Dels kommer en ansenlig andel vård- och omsorgsmedarbetare snart gå i pension. Det är alltså en fråga om både kostnader och bemanning, säger Pär Astner, säljansvarig på Telia Digital Health.

Han konstaterar att vi befinner oss i ett läge där det inte räcker med att ta små steg framåt.

– Man måste tänka radikalt annorlunda för att kunna hantera situationen framöver och kunna ge alla en fullgod vård med samma kvalitet som i dag. Det har skett stora förändringar inom andra sektorer de senaste åren, nu är det dags att det händer i vården också.

Patienten mer aktiv
En av de tänkbara förändringarna är att förbättra system och tekniker för vård och egenvård på distans. Detta är ett område som Telia har gjort stora produktsatsningar inom de senaste åren.

– Den typen av egenvård innefattar bland annat att göra mätningar av relevanta värden på egen hand, för att därefter kunna dela dem digitalt med sin vårdgivare. Vårdgivaren kan på det sättet enkelt hålla koll på sina patienter och kontakta de patienter som har kraftigt negativt avvikande värden, säger Pär Astner.

Överlag måste man bli mer aktiv och engagerad i sin vård framöver – vilket många patienter själva vill, menar Pär Astner.

– I dagens läge, när det är glest mellan besöken hos läkaren, är det många som upplever en otrygghet när de inte har kunskap om vilka förändringar som sker mellan avstämningarna. På det här sättet går det att få en helt annan inblick i det egna sjukdomsförloppet.

Den här typen av lösningar kan vara mycket värdefull vid ett flertal kroniska sjukdomar, även om mätningsfrekvensen varierar mycket. Den som har diabetes typ 2 gör kanske ett flertal mätningar om dagen, medan en IBD-patient2 inte behöver mäta mer än en gång i kvartalet.

Upptäcka varningssignaler
Det här ligger därmed helt i linje med den allt mer utbredda strävan mot en mer preventiv hälsovård3.

– En av de stora vinsterna med distanslösningarna är de ökade möjligheterna att förebygga svåra problem genom att det går att upptäcka varningssignaler i tid och sätta i åtgärder innan det blir behov av till exempel en akutinläggning, säger han och tillägger:

– På detta sätt kan vården bli mer proaktiv än den är i dag.

Vinst för det totala välmåendet

Det finns även en tydligt preventiv aspekt i ett system med vård och egenvård på distans:

– Ett av målen är att patienterna gör ännu mer än i dagens läge för att förbättra sin hälsa, exempelvis förändringar i livsstil eller kost. Till exempel är det utbredda stillasittandet och det ökande överviktsproblemet sådant som har en direkt negativ påverkan på olika kroniska sjukdomstillstånd.

Även om vi har en situation med en tilltagande resursbrist i vården, så är det förstås inte den enda anledningen till att satsa på nya metoder som bidrar till hälsoförbättringar.

– Det handlar givetvis också om att minska det personliga lidandet för denna stora grupp patienter. Varje möjlighet att undvika akuta problem innebär förstås en vinst för deras totala välmående, säger Pär Astner.

Foto: Johnér / Maskot bildbyrå

Källor
1 Rapporten VIP i vården?, Vårdanalys
2 IBD: Inflammatory Bowel Diseases, det vill säga inflammatoriska tarmsjukdomar.
3 Läs mer om preventiv vård: Ökat ansvar för den egna hälsan

Här kan du läsa mer om den digitala transformationens betydelse för vård och hälsa och mer om digitala hjälpmedel för kommuner och för landsting.

Ny rapport: Hur mår den svenska vården
Den svenska vården står inför en utmanande framtid. Digitaliseringen påverkar såväl patient som vårdpersonal. Rapporten tar upp hur det står till för anställda i vårdbranschen i allmänhet och vilka vinster vården skulle kunna hitta med digitala lösningar och nya arbetssätt. Ladda ned rapporten här.

Läs också
Ökat ansvar för den egna hälsan
Förebyggande vård med digital hjälp
Blockkedjor snart i vården