Webrooming ersätter showrooming

Trenden är tydlig: konsumenter vill först skaffa information online och sedan handla i en fysisk butik. Det innebär bland annat att butikerna måste knyta ihop hela köpresan, där både digitala upplevelser och butiksbesök ingår.

Allt fler svenska konsumenter ägnar sig åt webrooming, vilket innebär att man söker information om en produkt online för att sedan köpa den i en fysisk butik. Enligt den senaste E-barometern från Postnord ökade andelen från 31 procent år 2015 till 45 procent av konsumenterna år 2016.

Motsatsen till webrooming är alltså showrooming, då man först tittar i butik och sedan handlar på nätet, något som istället minskar.

Det finns flera anledningar till att webrooming ökar, menar Anders Warma Faring som driver handelstrender.se.

– För det första har kunderna dåligt tålamod. Man vill komma åt sina produkter så fort som möjligt, jag tror att många konsumenter helt enkelt har märkt att det går fortare om man köper varan i butik, säger han.

Skaffar information på plats i butiken
Anders Warma Faring ser att utvecklingen även hänger ihop med att det finns allt mer kunskap att hämta online, bland annat i form av det starkt ökande utbudet av kundrecensioner.

– Men man ska inte enbart tolka webrooming som att någon sitter hemma och kollar upp saker på sin dator. Så ser inte verkligheten ut längre. Konsumenten är ständigt på jakt efter information via mobilen, och inte minst på plats inne i butiken.

På kort sikt får webrooming positiva effekter för de fysiska butikerna, eftersom det uppenbarligen gör att kunderna kommer in – vilket då förstås öppnar möjligheter till bland annat merförsäljning och att stärka kundrelationen. Enligt E-barometern spenderar konsumenter som har gjort efterforskningar över 60 procent mer än spontana konsumenter.

– Men på lång sikt är det förödande om kunden bara väljer butiken för att det är snabbaste sättet att komma över produkten. Det landar i en större fråga för butiksägare: Varför finns butikerna till? säger Anders Warma Faring.

Vet mer än personalen om produkterna
När konsumenterna blir allt mer välinformerade ställs det större krav på servicen i de fysiska butikerna. Personalen måste vara än mer pålästa, inte minst eftersom det finns undersökningar som visar att upp till åtta av tio konsumenter numera anser sig veta mer om produkterna än personalen.1

– En tung trend i det sammanhanget är att allt fler kedjor utrustar sin personal med mobila enheter. Det ger dem möjlighet att hitta djupare information när de möter kunderna ute på butiksgolvet. De kan också kontrollera lagerstatus direkt och till och med låta kunden checka ut utan att behöva stå i en kassakö.

Knyta ihop digitalt och fysiskt
Vad krävs det då av de butiker som vill kunna dra fördel av den här trenden?

För det första måste de ha svar på den där typen av existentiella frågor; Varför ska kunderna komma till dem? Vilken roll ska de spela i kundens köpresa?

– Det kan i och för sig handla om såväl pris som upplevelser – eller något helt annat. Det kan variera mellan branscher och målgrupper. Men en annan sak som är minst lika viktig för att kunna skaffa sig en bra position framöver är att man måste lyckas knyta ihop konsumentens digitala beteende med det fysiska besöket i butiken, säger Anders Warma Faring.

Källa:
1Handelstrender

Läs också
Många fördelar med wif i butiker
Handel i förvandling
Shoppa med ögonen i VR