Nya spelregler med digital transformation

Den digitala transformationen påverkar oss alla. Dagens företag måste hantera såväl möjligheter som utmaningar på rätt sätt för att behålla sin konkurrenskraft. Det gäller allt från processer och affärslogik till arbetssätt och kundhantering.

Digital transformation handlar om mer än teknik. Den tekniska utvecklingen är förvisso både möjliggörare och pådrivare, men effekterna av utvecklingen påverkar stora delar av de flesta företags erbjudanden och verksamhetsmodeller.

De företag som strävar efter att bli digitala ledare behöver anpassa sig till en ny affärslogik för att kunna utforska nya digitala värdeerbjudanden och verksamhetsmodeller. Genom digital transformation blir de i allt större utsträckning digitala tjänsteföretag, där tekniken är en motor för hela verksamheten.

Från produkt till tjänst
En av de konkreta förändringarna är att många fysiska produkter börjar säljas som tjänster, alternativt kompletteras med tjänsteerbjudanden. Nya prissättningsmodeller kan utvecklas när produkter kopplas upp – exempelvis genom att sätta pris per drifttimme, att teckna serviceavtal eller att addera tilläggstjänster.

I praktiken kan det innebära att man istället för att köpa en kopiator så tecknar man ett avtal om tjänsten att dra kopior och göra utskrifter. Eller att man gör som på Amsterdams flygplats Schiphol, där de anlitar Philips för att leverera ljus som tjänst – istället för att investera i fysiska lampor.

Upplevelsen i fokus
En av de nya utmaningarna är att möta förväntningarna från den generation konsumenter som ständigt är uppkopplade. Kundernas förväntningar på snabbhet, flexibilitet, individanpassning och tillgänglighet har ökat – vilket i sin tur har gjort det svårare att skapa en bra kundupplevelse. Och kundupplevelsen har visat sig vara en allt viktigare faktor för huruvida någon förblir en lojal kund eller ej.

Ett tydligt fenomen är att kundernas förväntningar sprider sig från ett område till ett annat. Kunderna förväntar sig exempelvis samma upplevelse när de är inne på ett stort varuhus som när de beställer en körning med Uber; samma enkla och smidiga hantering.1

Därmed inte sagt att digitaliseringen enbart har gjort livet svårare för företagen; den har också medfört nya möjligheter att skapa nöjda kunder som återkommer och – i bästa fall – rekommenderar företagets tjänster eller produkter till andra.2

Förflyttning mot värdenätverk
Betydelsen av de traditionella värdekedjorna som dagens verksamheter bygger på förändras också när verksamheter utvecklar nya tjänster tillsammans med kunder och partner i värdenätverk. Värdenätverket är ett samspel mellan digitala ledare, startup-bolag, kunder och it-företag.

För företag blir det allt viktigare att kunna integrera sina erbjudanden flexibelt i värdenätverket för att vinna hävstångseffekter ur de skalfördelar och kompletterande resurser som erbjuds av andra aktörer.

Nya arbetssätt
En del av att anpassa verksamheten till en digital affärslogik innebär att man skapar processer och förutsättningar för ständig förändring. Det gäller även arbetsplatsen.

En ökad mobilitet är en grundläggande effekt av den digitala transformationen, och den påverkar sannolikt verksamheten på flera sätt – i allt från strukturer och system till processer, arbetssätt och arbetsmiljö. Medarbetare kan erbjudas mer flexibla arbetssätt, vilket framöver kommer att bli en allt viktigare konkurrensfaktor för företag som vill attrahera nya talanger.3

Nya digitala verktyg kan också förstärka verksamhetsmodellen; genom automatisering och uppkoppling av produktionen ökar både kvalitet och produktivitet.

Kundmöten över kanalgränser
I själva kundmötet sker det ett fokusskifte från kanaler till en optimerad kundupplevelse – tvärs över alla kanaler och genom hela kundresan, från butik till kundservice och online-kontakter. Inom bransch efter bransch suddas gränserna ut mellan fysiska och digitala kanaler.

Avgörande för att lyckas är förmågan att skapa sammanhängande upplevelser där digitala och fysiska möten integreras sömlöst, med innehåll och budskap anpassade till kundens behov.

Läs mer i rapporten om Digital transformation – en ny affärslogik för svenska företag och organisationer.

Källor:
1Läs mer här.
2Läs mer här.
3Läs mer här.