Uppkopplad byggarbetsplats – säkrare och mer effektiv

Nu förbereds ett flerårigt projekt kring ökad digitalisering av svenska byggarbetsplatser. Målet är att byggena ska bli effektivare – och därmed billigare – och samtidigt säkrare för medarbetarna på plats.

Allt fler områden i samhället blir uppkopplade, och nu ska det bli byggarbetsplatsernas tur. Men i dagens läge finns det uppenbara brister i digitaliseringen av byggarbetsplatser, menar Lars Stehn, professor i träbyggnad vid Luleå tekniska universitet.

– Inom vissa delar av byggbranschen har man kommit väldigt långt, till exempel när det gäller maskinkontroll och VR-simuleringar, men det saknas framför allt ett övergripande och sammanhållande system. Även om vissa aktörer ligger bra till är det ändå i slutändan pappersdokument som används för att styra arbetet på byggena i dag, säger han.

Leder till kostnadsminskning
Lars Stehn ser i första hand två tydliga vinster med en förbättrad digitalisering: effektivitet och säkerhet.

– Byggentreprenörerna skulle definitivt kunna få en produktivitetsökning jämfört med dagens läge, vilket i praktiken i sin tur leder till en kostnadsminskning.

När det gäller säkerheten på byggarbetsplatser är en nollvision är det enda tänkbara.

– Människor dör fortfarande på byggarbetsplatser, det är något som måste förhindras – och det ska prioriteras högt. Många olyckor beror på fall eller klämning, vilket man skulle kunna förebygga med bland annat moderna varningssystem, säger han.

Det finns därmed tydliga samhällsaspekter på att förbättra digitaliseringen på byggen; dels gällande säkerheten, men även att effektiviseringen ska kunna leda till att det byggs fler bostäder till lägre kostnader.

– En annan trolig vinst är att byggbranschen blir mer lockande för unga människor genom att man har modernare metoder i arbetsmomenten. Det finns helt klart ett behov av att öka attraktionskraften så att fler blir intresserade av byggjobben framöver.

Testar sju olika lösningar
Luleå tekniska universitet ska ansvara för ett kommande projekt, Uppkopplad byggplats, i samverkan med Linköpings universitet, Telia och sex andra företag från bygg- och telekomsektorerna. Utvecklingsprojektet kommer att pågå i minst tre år.

– Vi har tagit fram sju olika tekniklösningar som kommer att testas i praktiken på olika byggarbetsplatser. Det kan röra sig om att använda integrerade logistiklösningar eller så kallad adaptiv produktionsstyrning, berättar Lars Stehn.

Det senare handlar enkelt uttryckt om att byggledningen kan anpassa takten och resurserna utifrån hur bygget verkligen fortlöper i praktiken, tack vare att människor och maskiner är uppkopplade.

– Hittills har man arbetat med en planering på papper, som man rätt snabbt struntar i eftersom förutsättningarna ändras hela tiden.

Utöver de möjligheter till förbättringar av byggarbetet som projektet ska leda till ser Lars Stehn även att det borde kunna skapa nya samarbeten.

– Det blir ju en mötesplats för olika aktörer, och jag är säker på att det här både skapar och stärker nätverk som kan bidra till nya affärer framöver.