Nya strömningar på elmarknaden

Allt fler gamla affärsmodeller utmanas av nytänkare. Nu har turen kommit på allvar till energibranschen, när såväl stora elbolag som en rad uppstickarbolag kommer med lösningar som utgår från ny teknik.

Klimathotet – och de internationellt överenskomna målen kring detta – har bidragit till att fler och fler engagerar sig i att hitta energisparande åtgärder. Den tekniska utvecklingen går delvis hand i hand med detta och det har kommit helt nya möjligheter att mäta, analysera och styra exempelvis hemmets apparater och uppvärmning.

Genom artificiell intelligens (AI), optimering, smarta termostater och användarvänliga appar går det att skapa lösningar för att minska klimatpåverkan – och detta kommer förmodligen medföra att elmarknaden förändras i grunden framöver.

Faktum är att Energimarknadsinspektionen har satt upp nya funktionskrav på de elmätare som finns i hem, företag och andra fastigheter, vilket i praktiken innebär att mätarna senast år 2024 ska ha bytts ut till nya, smarta elmätare.

Fristående lösningar
Man behöver dock inte gå och vänta på att ens elmätare blir utbytt, för både de stora elbolagen och en rad uppstickarföretag har kommit med egna lösningar med hårdvara och tillhörande appar för mätning, analys och styrning. Eliq är en av de svenska aktörer som erbjuder en sådan fristående lösning, en annan är Watty.

Några studenter på KTH tog för ett par år sedan fram appen Greenely, där man erbjuder motsvarande tjänst – men utan att det behövs någon hårdvaruinstallation. Ytterligare ett av de nya uppstickarföretagen inom denna sektor är Manetos, som har fokuserat på att göra hemmets värmepanna smart så att den kan styras via mobilen. Nu satsar man även på att utveckla digitala brytare, det vill säga att digitalisera proppskåpen.

Köp utan påslag
Ett annan ny aktör på elmarknaden är svensk-norska Tibber, där bland andra hotellmagnaten Petter Stordalen finns med bland finansiärerna.1 Tibber låter elkunder – alltså var och en som har ett elavtal för sin bostad – att köpa el på den öppna marknaden. De gör inget påslag på priset, utan Tibbers intäkter kommer istället av en fast månadsavgift om för närvarande 39 kronor (aug 2017). En princip vi även hittar hos andra aktörer som bland andra Spotify.

– Elmarknaden är väldigt uppkopplad, det flödar massor med information i systemen som skulle kunna gå att använda. Det finns till exempel mycket att vinna inom uppvärmningen av hemmet, eftersom det inte är ovanligt att den står för 75 procent av hushållets totala energikostnad, säger Daniel Lindén, grundare av och Sverigechef på Tibber.

Enligt Daniel Lindén går det att få upp till 20 procent lägre förbrukning med smart värmestyrning.

Producerar egen el
En helt annan pågående förändring inom elbranschen är att det blir allt fler ”prosumenter”, det vill säga konsumenter som även producerar egen el. Den egenproducerade elen som man själv inte behöver använda kan säljas till andra eller lagras i till exempel den typ av kraftfulla uppladdningsbatterier som Tesla lanserade för ett par år sedan.2

Två studenter vid Lunds tekniska högskola har en annan tanke kring detta, nämligen att elbilsägare ska kunna både handla med och lagra energi i bilbatteriet när bilen står parkerad.3 En form av delningsekonomi inom energiområdet, skulle man kunna säga.

Oavsett vad som blir framtidens melodi vad gäller el så är en sak säker: vi står inför en spännande omvälvning av elmarknaden.

Källor
1 Breakit
2 Telia.se
3 Lundagard.se

Läs också
Mälarenergi bygger värden för samhällsnytta
Digitala ekosystem skapar värden för smarta samhällen
Svenskt IoT i New York-trafiken