Världsunik lösning för digital flygledning

Sverige ligger i framkant inom utvecklingen av digitaliserade flygplatser – mycket tack vare samarbetet mellan Saab och Luftfartsverket (LFV ), som bland annat ligger bakom världens första distanslösning för flygledning. I Örnsköldsvik står det första digitala flygledningstornet som tagits i bruk och det fjärrstyrs av flygledare som sitter i Sundsvall.

Flygbranschen tillhör de sektorer som lever med hårda regleringar, vilket givetvis kan vara rimligt eftersom säkerheten är en ytterst kritisk faktor där. Men detta har bidragit till att digitaliseringen inte riktigt är i fas med andra delar av omvärlden. Saab Digital Air Traffic Solutions, ett gemensamt bolag mellan Saab och LFV, är dock på stark frammarsch med digitala lösningar för att modernisera flygplatser.

Redan 2008 byggde de en demonstrationsanläggning med ett digitalt flygledartorn i Malmö. Tornet kontrollerades av personal som satt i Ängelholm – ett tiotal mil längre norrut.

– Vi kunde snabbt visa att tekniken fungerade och fick många positiva reaktioner, men tillståndet från Transportstyrelsen att ta ett torn i drift kom först i början av 2015, berättar Johan Klintberg, vd för Saab Digital Air Traffic Solutions.

I april samma år kunde då flygtrafiken vid Örnsköldsviks flygplats börja kontrolleras via deras digitala flygledartorn. Arbetet sköts av personal i Sundsvall, vilket innebär att det går att arbeta mer effektivt med flygledningen.

– Det gör i sin tur att det öppnas nya möjligheter för regionala flygplatser att hålla nere sina kostnader – för att kunna överleva, helt enkelt.

Samarbetet en viktig framgångsfaktor
Saab Digital Air Traffic Solutions fick snabbt stor uppmärksamhet för sin lösning, som de var först i världen med att börja använda i skarpt läge. Systemet följer dessutom samma regulatoriska krav som för flygtrafikledning från traditionellt flygledartorn.

– En av nycklarna som gjort att vi lyckats är samarbetet mellan Saab och LFV. En annan är det gedigna tekniska kunnandet som finns inom Saab. Men tekniken är inte allt i sådana här projekt, en stor del av utmaningen är att sätta in den i en operativ miljö med LFV:s kunskaper, säger Johan Klintberg och fortsätter:

– Där har också en viktig framgångsfaktor varit samarbetsmodellen där lösningen har utvecklats i en dialog mellan teknikkompetens, operativ verksamhet och tillståndsmyndigheten, i vårt fall Transportstyrelsen.

Digital flygplats i framtiden
De är i dagsläget (början av 2017) fortfarande den enda operatör som har ett godkänt system för flygledning på distans. Nu blickar Johan Klintberg framåt, mot den digitala flygplatsen som en helhet.

– Med sensorer, kameror och en smart it-infrastruktur går det att få kontroll över de flesta rörelser på en flygplats, både i luften och på marken. Det innebär att man kan få ut mängder av data som skapar en situation där flygledare får underlag för att fatta mer komplexa beslut än i dagens läge.

Dessutom öppnas möjligheter för en rad intressenter som är verksamma inom flygplatsen, till exempel när det gäller säkerhetskontroller, bagagehantering eller administration av passagerarflöden.

– Vilka användningsområden som kan bli aktuella är inget jag vågar mig på att spekulera kring. I Sverige finns ett stort antal företag som är världsledande inom digitala innovationer, och det är bättre att de får tänka ut vad all denna data kan användas till, säger han och förtydligar:

– Vår roll blir till stor del att tillhandahålla ett digitalt ekosystem för flygplatserna. Sedan kopplar vi på samarbetspartner, alltså olika typer av aktörer som ser en vinning i att få tillgång till detta system.

Foto: Luftfartsverket

”Flygledning på distans” – den digitala flygplatsen
Här kan du ta del av Johan Klintbergs intressanta medverkan på årets Telia Connect2Business.  Välkommen att även återse eller uppleva eventet på www.telia.se/c2b.

Läs också
Digitala ekosystem skapar värde för smarta samhällen
Det enkla vinner alltid
Knepen som förenklar verksamheten