Mälarenergi bygger värden för samhällsnytta

Mälarenergi i Västerås satsar nu stort på att kunna bidra till att bygga upp ett ”stadens kontrollrum”. För att lyckas arbetar de i ett digitalt ekosystem tillsammans med strategiska partner.

Det kommunala energibolaget i Västerås, Mälarenergi, startade för några år sedan ett flertal projekt kring olika aspekter av hållbarhet och digitalisering. De ville undersöka möjligheterna med digitalisering, och har redan hunnit ta sina första steg mot att använda it för ökad samhällsnytta.

– För närvarande har vi inom Mälarenergi omkring 150 000 el-, vatten- och värmemätare som levererar information till oss. Nu testar vi en ny infrastruktur för insamlingen av denna information, och vill då hitta en lösning som gör att vi kan erbjuda datainsamling även från andra aktörers sensorer, säger Stig Olaisen, it-chef på Mälarenergi.

Sensorer används
I dagens läge har såväl offentliga som privata aktörer ett stort antal sensorer som förser dem med data, men uppgifterna kommer in och hanteras i avskilda system.

Det råder dock en silo-uppdelning av informationen, något som Stig Olaisen hoppas ska förändras framöver – eller åtminstone kompletteras med möjligheten att länka samman data vid behov.

– I grunden ska det vara en silo-hantering, för det är förstås många aktörer som inte vill dela med sig av information ”hur som helst”. Men principen är att det ska gå att ”skruva på” informationsflöden från olika källor vid behov.

Avgörande i krissituationer
Enligt Stig Olaisen skulle det här kunna ha en avgörande funktion i en krissituation i samhället.

– Exempelvis märkte vi bristerna i dagens system vid den stora skogsbranden i Västmanland för några år sedan. Hade vi haft bättre koll på resurserna så hade det gått snabbare att organisera arbetet.

Istället för att exempelvis Trafikverket, Räddningsverket, elbolag och bussbolag har sina helt separata kontrollrum och styrsystem ska det finnas en möjlighet att arbeta effektivt i ett ”Stadens kontrollrum” med tillgång till alla aktuella aktörer.

– Det här skulle då leda till vad vi kallar ett mer resilient samhälle, det vill säga att det går att förutse, tåla och återhämta sig bättre vid en krissituation, säger Stig Olaisen.

Nära samarbete med andra
Mälarenergi har kommit långt i arbetet med att bygga upp en it-plattform som ska göra det möjligt för dem att erbjuda insamling och administration av data från olika aktörer, såväl offentliga verksamheter som privata företag.

– För att klara detta krävs det att vi har ett nära samarbete med andra aktörer som kan komplettera med kompetens inom områden som vi inte behärskar, säger han och fortsätter:

– Samtidigt måste vi dela med oss av våra erfarenheter och utvecklingsplaner för att samarbetet ska ge resultat. Det kan låta som en klyscha, men samarbetar man så blir det bättre i slutändan.

Strömsnål teknik för överföring
En av de utmaningar som Mälarenergi tänker sig kunna lösa genom samarbete är att hitta en teknik för smart datainsamling från batteridrivna sensorer.

– Våra egna sensorer är som regel lätthanterliga, eftersom det ofta rör sig om mätare som kan anslutas till elnät och förmedla information via radiolänk, mobilnätet eller wifi. Men i många andra fall är det ytterst viktigt att kunna hitta en annan strömsnål teknik för informationsöverföringen.

Detta dels för att hushålla med energin ur en ren hållbarhetsaspekt, dels för att snåla med batteriresurserna i sensorerna.

– Här har vi ett samarbete med Telia kring så kallad narrowband-teknik, något som vi hoppas ska kunna vara en passande lösning framöver, säger Stig Olaisen.

Foto: Mälarenergi

Läs också
Digitala ekosystem skapar värde för smarta samhällen
Smarta och hållbara städer med big data
Smarta städer sparar tid och miljö