Smarta och hållbara städer med big data

I en smart stad används big data för ökad hållbarhet – och nu börjar det dyka upp storskaliga försök inom området, bland annat i engelska Milton Keynes och snart även i Umeå.

Omkring åtta mil norr om London ligger Milton Keynes, som är en av Storbritanniens snabbast växande städer. Befolkningsökningen innebär tuffa utmaningar för stadens infrastruktur och därför gör man nu en stor satsning på att ta in ny teknik. Ett program pågår som ska göra Milton Keynes till en förebild; ett av målen är att visa hur det går att skapa hållbara städer över hela världen.

Både offentliga och privata aktörer är starkt involverade i programmet och olika lösningar utvecklas successivt, med big data som råvara. Stora datamängder samlas in genom att bland annat placera sensorer i såväl papperskorgar och parker som runt kollektivtrafik och i energisystem. I Milton Keynes genomförs också Storbritanniens första tester med självkörande bilar.

Smarta energisystem
Även i Umeå kommer det att ske en rad tester för att se vad som bäst kan bidra till att skapa en smartare stad.

Under en femårsperiod, med start i slutet av 2016, drivs ett projekt där man utvärderar olika tekniker och lösningar i stadsdelen Universitetsstaden. Där ligger bland annat sjukhuset, universitetet och Uminova Science Park, och det kommer under de närmsta åren byggas många nya bostäder i området.

– Det är betydligt enklare att bygga in innovativa tekniska lösningar i nyproduktioner än i befintliga bostäder, så här kommer vi att testa bland annat avancerade energisystem som ska kunna minska energianvändningen i lägenheterna, säger Carina Aschan, projektledare på Umeå kommun.

Delningsekonomi för värme i Umeå
Det finns samtidigt planer på att bygga upp en lösning för delningsekonomi kring värme och kyla, där befintliga energilager i området laddas med värme och kyla av användarna i området, till exempel universitet och sjukhuset. Den användare som sedan har behov av energi får ta ut det från lagret, utan att det finns någon kommersiell aktör som mellanhand.

Det ska också finnas gott om laddstationer för elcyklar och elbilar i området, med el från bland annat solceller.

– Den teknik som vi behöver för att få det att fungera finns redan i dag. En av utmaningarna blir att binda ihop det, säger Carina Aschan.

Satsningen i Umeå ingår i ett EU-projekt där även Rotterdam och Glasgow deltar med motsvarande tester i sina städer.

– Vi ska ha ett nära samarbete med dem för att hitta lösningar på de problem som kan uppstå. Kanske kommer vi att testa skilda lösningar i de olika städerna för att kunna jämföra resultaten efteråt.

Läs också
Smarta städer sparar tid och miljö
Digitalsatsning för ett smartare Stockholm
Samarbeten allt viktigare i innovationer