navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Smarta och hållbara städer med big data

Publicerad: 2016-11-28 13:05 | Taggar: Kategorier:

I en smart stad används big data för ökad hållbarhet – och nu börjar det dyka upp storskaliga försök inom området, bland annat i engelska Milton Keynes och snart även i Umeå.

Omkring åtta mil norr om London ligger Milton Keynes, som är en av Storbritanniens snabbast växande städer. Befolkningsökningen innebär tuffa utmaningar för stadens infrastruktur och därför gör man nu en stor satsning på att ta in ny teknik. Ett program pågår som ska göra Milton Keynes till en förebild; ett av målen är att visa hur det går att skapa hållbara städer över hela världen.

Både offentliga och privata aktörer är starkt involverade i programmet och olika lösningar utvecklas successivt, med big data som råvara. Stora datamängder samlas in genom att bland annat placera sensorer i såväl papperskorgar och parker som runt kollektivtrafik och i energisystem. I Milton Keynes genomförs också Storbritanniens första tester med självkörande bilar.

Smarta energisystem
Även i Umeå kommer det att ske en rad tester för att se vad som bäst kan bidra till att skapa en smartare stad.

Under en femårsperiod, med start i slutet av 2016, drivs ett projekt där man utvärderar olika tekniker och lösningar i stadsdelen Universitetsstaden. Där ligger bland annat sjukhuset, universitetet och Uminova Science Park, och det kommer under de närmsta åren byggas många nya bostäder i området.

– Det är betydligt enklare att bygga in innovativa tekniska lösningar i nyproduktioner än i befintliga bostäder, så här kommer vi att testa bland annat avancerade energisystem som ska kunna minska energianvändningen i lägenheterna, säger Carina Aschan, projektledare på Umeå kommun.

Delningsekonomi för värme i Umeå
Det finns samtidigt planer på att bygga upp en lösning för delningsekonomi kring värme och kyla, där befintliga energilager i området laddas med värme och kyla av användarna i området, till exempel universitet och sjukhuset. Den användare som sedan har behov av energi får ta ut det från lagret, utan att det finns någon kommersiell aktör som mellanhand.

Det ska också finnas gott om laddstationer för elcyklar och elbilar i området, med el från bland annat solceller.

– Den teknik som vi behöver för att få det att fungera finns redan i dag. En av utmaningarna blir att binda ihop det, säger Carina Aschan.

Satsningen i Umeå ingår i ett EU-projekt där även Rotterdam och Glasgow deltar med motsvarande tester i sina städer.

– Vi ska ha ett nära samarbete med dem för att hitta lösningar på de problem som kan uppstå. Kanske kommer vi att testa skilda lösningar i de olika städerna för att kunna jämföra resultaten efteråt.

Läs också
Smarta städer sparar tid och miljö
Digitalsatsning för ett smartare Stockholm
Samarbeten allt viktigare i innovationer

VR mot smärta och spindelfobi
Mimerse fick först uppmärksamhet för sin app Itsy som använder VR-teknik för att behandla spindelfobi. Nu har de även utvecklat appen Happy Place i samarbete med Apoteket Hjärtat. Där får användaren ”befinna sig” i behagliga och lugnande miljöer med hjälp av VR, och på det sättet ska det gå att lindra tillfällig smärta.

Socialt hälsospel
SidekickHealth erbjuder ett friskvårds- och hälsoprogram som ska bidra till att förbättra de anställdas hälsa, höja produktiviteten samt öka sammanhållningen och teamkänslan på arbetsplatsen. Programmet bygger på ett forskningsprojekt med syfte att hitta de avgörande faktorerna för en lyckad livsstilsförändring. Utifrån resultaten skapade man appen Sidekick. Den är uppbyggd som ett socialt hälsospel där medarbetarna utför hälsouppdrag som handlar om kost, motion och stressreducering/avslappning, och samlar på så vis poäng och kan utmana varandra, både individuellt och i lag.

Plattform för nya tjänster
Netgain är i det här sammanhanget ett ”gammalt” företag, med anor från 2008. Deras fokus har hela tiden varit utveckla en affärsplattform för tjänstehantering och automation som stödjer digitaliseringen inom healthcare-området i Sverige. Plattformen ska göra att ledtiden för att ta en ny tjänst till marknaden förkortas och öppna möjligheter till automation av bakomliggande affärsprocesser för att leverera och hantera tjänsterna som säljs.

Foto: Happy Place

Källor Mimerse:

http://www.su.se/samverkan/f%C3%B6retag/innovationsst%C3%B6d/en-perfekt-plattform-f%C3%B6r-psykologisk-forskning-1.278833

https://medium.com/@4everwilliam/creating-a-happy-place-f972bef24823#.g0t5tqegk

Läs också
Sensorer hjälper epileptiker stoppa anfall
Inga fler nålstick för diabetiker

IoT går ner på  nanonivå

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste om trender, teknik och digitalt i din inbox.

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right