Micro moments som fångar kunden

Att möta kunden i exakt rätt ögonblick – med ett relevant budskap i rätt kanal – är avgörande. Kunden kan befinna sig hemma i sängen, på jobbet vid datorn eller på gatan två kvarter bort från butiken – i rätt micro moment är kunden mottaglig.

Dagens ständigt uppkopplade mobila tillvaro bäddar för nya slags köpresor där köpbeslut fattas hela tiden, överallt, triggat av en rad olika faktorer.

Gemensamt för köpbesluten är ofta att kunden upplever ett behov. Bara för att det går fort behöver det inte handla om oöverlagda impulsköp. Kanske hårtorken till slut gick sönder, eller hen befann sig på en främmande ort och blev sugen på en espresso.

De här ögonblicken kallas micro moments av Google, som hävdar att 65 procent av smartphone-användare som utför en sökning letar efter den mest relevanta informationen, oberoende av vem som tillhandahåller den.

Daniel Melkersson, vd och medgrundare av location marketing-bolaget PinMeTo, förklarar:

– Skillnaden mot förr är att vi numera tar våra beslut snabbare och att handeln flyttat in i mobilen. I dag sker 90 procent av köpbeslutet innan du går in i en affär. Mobiltelefonen har totalt förändrat vad vi förväntar oss av varumärken och delat upp hela konsumentresan i hundratals mikro-ögonblick i realtid.

Billigt men kunskapskrävande
Marknadsföring i digitala kanaler är billigt men kräver mycket kunskap för att bli bra, men också att man har resurser för att bygga relationer med de företag som driver kanalerna.

– Först måste du som handlare identifiera vilka digitala kanaler eller plattformar som dina kunder använder och varifrån din trafik kommer i dag, digitalt såväl som fysiskt.

Just karttjänster lyfter Daniel Melkersson fram som en generellt allt viktigare kanal.

– Platsdata är en nyckelfaktor i sammanhanget – man befinner sig ju alltid någonstans med sin mobil. Apple och Google vet att nästa stora annonsplattform är karttjänster, i lika hög grad som söktjänster.

Vad ska man då kommunicera?

– Lägg energin på att vara i det ögonblick då kunden ska fatta beslut om exempelvis köp av en ny teve. Tänk call to action – passa på att berätta varför man ska handla av er just nu, säger Daniel Melkersson och tillägger:

– I en digital miljö har man helt nya möjligheter att stå för budskap som att ”erbjudandet bara gäller i två timmar”, jämfört med print.
 

Läs också
Framtidens kundmöte
Öka din försäljning med mobilen
Välj rätt kanalstrategi