Värdenätverk en väg till framgång

Öppenhet och transparens kommer att vara två viktiga utgångspunkter för ett framgångsrikt företag framöver. För att kunna skapa mesta möjliga värde för kunden krävs nämligen att man kan agera i värdenätverk, där såväl kunden själv som leverantörer ingår.

I takt med att den digitala transformationen accelererar kommer allt fler företag rikta om verksamheten mot informations- och kommunikationsdrivna tjänster. Även om man fortsätter agera inom samma bransch som tidigare – som handel, transport eller finans – är det en ökande del av värdeskapandet för kunden som drivs av information och kommunikation.

En anledning till detta är att cyklerna blir allt kortare, vilket kräver en ökad flexibilitet kring exempelvis it-lösningar. De allra flesta företag kommer att ha svårt att själva inneha kompetens för att kunna nå tillräcklig flexibilitet. Istället kommer lösningen vara att agera i värdenätverk.

Digitala ledare
– Genom att använda värdenätverk för att driva innovation och affärsutveckling kommer man att kunna bli en av de digitala ledare som tar täten i utvecklingen, säger Magnus Leonhardt, strategichef på Telias företagsaffär.

En digital ledare ser alltså bortom traditionella värdekedjor, för att istället utveckla tjänster tillsammans med kunder och leverantörer. I många fall går det hand i hand med att affärsmodellen närmar sig ett digitalt tjänsteföretags, där informations- och kommunikationslösningar är en motor för verksamheten.

– För att kunna vara modern oftare – och minska affärsrisken – krävs det att man väljer rätt partner, och att man har förmågan att verka i en värdeskapande relation. Med ett värdenätverk går det att hitta hävstångseffekter och att stärka sin innovationskraft långsiktigt.

Integrera erbjudanden
Två nyckelfaktorer i ett värdenätverk är öppenhet och transparens. Det behövs en öppen dialog inom nätverk, eftersom det hela bygger på ett nära samarbete med såväl kunden som andra leverantörer. För små och medelstora företag kommer det att vara ytterst viktigt att de kan vara flexibla när det gäller att integrera sina erbjudanden i värdenätverket.

– Det här borde även förändra synen på vad ett avtal bör innehålla. Jag anser att ett avtal ska vara uppbyggt så att det bygger värde på kort och lång sikt, istället för att fokusera på produktköp som är det vanliga i dag, De som i dag upphandlar på kostnad måste ställa om, för de som kommer vara vinnare framöver är de som kan upphandla på värde och Total Cost of Ownership, säger Magnus Leonhardt.

Läs mer om Den fjärde industriella revolutionen

Läs mer om Partnerskap som ger kunden mervärde

Läs mer om Digital satsning