Smart skosula hjälp vid demens

Demenssjukdomar är på väg att bli ett allt större problem för äldre, anhöriga och samhället. Ny teknik kan göra det lättare för de som drabbas att upprätthålla en god livskvalitet.

Demenssjukdomar ökar och det tenderar att bli en svårhanterlig utgiftspost för kommunerna, eftersom kostnaderna redan i dag börjar närma sig hälften av deras totala kostnader för vård och omsorg.

– Det här är givetvis inte enbart en fråga om utgifterna i sig, utan om möjligheterna att ge människor en fullgod vård och så god livskvalitet som möjlighet, säger professor på KTH Teknik och hälsa Kaj Lindecrantz.

I Sverige är det idag runt 180 000 personer som lider av en demenssjukdom (varav Alzheimers är den vanligaste) och det beräknas ske en ökning till 270 000 personer år 2030.

– Det här innebär att ny teknik kan göra stor nytta genom att skapa sätt för äldre att kunna bo hemma längre. Det är billigare för samhället, samtidigt som det överensstämmer med vad majoriteten av de äldre själva vill, säger Kaj Lindecrantz professor på KTH Teknik och hälsa

Mobila trygghetslarm

Mobila trygghetslarm är en sådan möjlighet, eftersom ett av de stora problemen med demenssjukdomar är att se till att de drabbade inte lämnar sin trygghetszon.

– Går de ut mitt i natten, vilket förekommer, så ska det direkt gå ett larm till vårdgivaren och någon eller flera anhöriga. Med GPS-funktionen i larmet kan man sedan lätt hitta personen.

Det finns lösningar där man bygger in funktionen i en telefon eller en klocka, eller till och med i klockarmbandet. Men eftersom det ligger i sjukdomens natur att glömma att ta på sig en klocka finns det anledning att ta fram andra alternativ. GPS Smartsole är ett sådant, där GPS-larmet är en smart skosula.

– Jag tror att vi framöver kommer att få se allt mer av kombinationsteknologier i den här typen av utrustning, där till exempel klockan eller sulan fungerar som ett stöd för minnet. De borde även kunna användas för att hålla koll på exempelvis hjärtat och blodsockret automatiskt, säger Kaj Lindecrantz.

Källor:
- Alzheimer’s Disease International http://www.alz.co.uk/research/statistics
- Demensförbundet http://www.demensforbundet.se/sv/om-demens/demenssjukdomar/
- Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga, Högskolan i Borås
- http://posifon.se/gps-larm/